Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Jana Svobodová


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Room, floor, building: SA 219, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language and Literature with Didactics (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2639
E-mail:No record found.Ale v komunikaci a ve výuce češtiny
Jana Svobodová
Year: 2021, Didaktické studie
journal article

Pravopisná chyba ve výuce češtiny na ZŠ: zamyšlení nad korekčními cvičeními a jejich dopadem
Jana Svobodová
Year: 2020, Didaktické studie
journal article

Syntaktický pravopis v teorii a školní výuce
Jana Svobodová
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Eyetracker jako pomocník při monitorování cesty ke čtenářské gramotnosti
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová
Year: 2016, Didaktické studie
journal article

K některým aspektům komunikačně pojaté výuky češtiny na základní škole
Jana Svobodová
Year: 2016, Nová čeština doma a ve světě
journal article

Pohled na variantní tvary a výrazy v češtině dříve a dnes
Jana Svobodová
Year: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Pro koho má být učebnice češtiny lákavá?
Jana Svobodová
Year: 2015, Didaktické studie
journal article

Čeština na rozcestí
Jana Svobodová
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci
Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová, Irena Bogoczová, Eva Jandová, Ilona Adámková, Diana Svobodová ... other authors
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Zdroje a cíle jazykové popularizace
Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2010, Pedagogická fakulta OU v Ostravě
specialist book

Členství v komisi pro obhajoby studií Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky
Jana Svobodová
Year: 2022
editorial work

Konkrétní náměty k výuce české interpunkce a práci s interpunkční chybou
Jana Svobodová
Year: 2022
organizing conference, workshop

Miroslav Latton: Prokletá Odřišovská tvrz
Jana Svobodová
Year: 2022
editorial and language revision

Nástrahy české interpunkce a školní výuka neboli Kam patří čárka a proč?
Jana Svobodová
Year: 2022
organizing conference, workshop

Posudek monografie Svět v češtině a svět češtiny
Jana Svobodová
Year: 2022
published expert opinions, reviews

Utváření české národní identity do 19. století
Jana Svobodová
Year: 2022, Bohemistyka
journal article

Ale v komunikaci a ve výuce češtiny
Jana Svobodová
Year: 2021, Didaktické studie
journal article

Čeština v edukaci: lingvistika a didaktika
Jana Svobodová
Year: 2021
editorial work

Didaktické impulsy 4 (DIDAI4)
Kamila Sekerová, Radomil Novák, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Gabriel Juchelka
Year: 2021
organizing conference, workshop

Já a knihy
Jana Svobodová
Year: 2021, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Nástrahy české interpunkce a školní výuka neboli Kam patří čárka a proč?
Jana Svobodová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Nástrahy české interpunkce a školní výuka neboli Kam patří čárka a proč?
Jana Svobodová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Nástrahy české interpunkce a školní výuka neboli Kam patří čárka a proč?
Jana Svobodová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Obohacující putování od praxe k teorii a zase zpět
Jana Svobodová
Year: 2021, Český jazyk a literatura
journal article

Obtížné souvětí v učebnicích ČJ
Jana Svobodová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměny repertoáru odporovacích spojek a dnešní výuka češtiny
Jana Svobodová
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Recenzní posudek kolektivní monografie Utváření české národní identity do 19. století: Literaturou a v literatuře, školou a ve škole
Jana Svobodová
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Vídeňská a ostravská didaktická ohlédnutí
Jana Svobodová, Hana Sodeyfi
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj diagnostické baterie čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2021
organizing conference, workshop

Diagnostika čtenářských dovedností žáka s využitím Eyetrackingu
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová, Martin Rangl, Martin Malčík, Andrej Mentel
Year: 2020
certified methodologies and procedures

Didaktické impulsy 3 (DIDAI3)
Kamila Sekerová, Radomil Novák, Diana Svobodová, Jana Svobodová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Pravopisná chyba ve výuce češtiny na ZŠ: zamyšlení nad korekčními cvičeními a jejich dopadem
Jana Svobodová
Year: 2020, Didaktické studie
journal article

Recenzní posudek monografie Alexandry Jarošové Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia
Jana Svobodová
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Učebnicové zdroje a výuka češtiny na ZŠ na dálku
Jana Svobodová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učitelské srdce Jaroslava Hubáčka
Jana Svobodová
Year: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Vzpomínka na profesora Jaroslava Hubáčka
Jana Svobodová
Year: 2020, Český jazyk a literatura
journal article

Členství v komisi pro obhajobu disertační práce Vybrané problémy pedagogického hodnocení jazykových výkonů dle hodnoticích matic - na základě výzkumu ve švýcarských a českých školách
Jana Svobodová
Year: 2019
editorial work

Didaktické impulsy 1 (DIDAI1)
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová, Pavlína Kuldanová, Diana Svobodová, Radomil Novák
Year: 2019
organizing conference, workshop

Didaktické impulsy 2 (DIDAI2)
Kamila Sekerová, Jana Svobodová, Radomil Novák, Radana Metelková Svobodová, Diana Svobodová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Kam s ní? O interpunkční čárce v souvětí
Jana Svobodová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nástrahy nových učebnic češtiny
Jana Svobodová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posudek disertační práce Vybrané problémy pedagogického hodnocení jazykových výkonů dle hodnoticích matic - na základě výzkumu ve švýcarských a českých školách
Jana Svobodová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Pravopisná chyba ve výuce češtiny na ZŠ: zamyšlení nad korekčními cvičeními a jejich dopadem
Jana Svobodová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recenzní posudek monografie Milana Ligoše Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka
Jana Svobodová
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Jana Svobodová
Year: 2019
editorial and language revision

Současná česká jazykovědná bohemistika a její představitelé
Jana Svobodová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Aktuálně o žákovských znalostech spisovného tvarosloví
Jana Svobodová
Year: 2018, Český jazyk a literatura
journal article

Syntaktický pravopis ve škole
Jana Svobodová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syntaktický pravopis ve škole
Jana Svobodová
Year: 2018, Didaktické studie
journal article

Variantnost v češtině a její vnímání
Jana Svobodová
Year: 2018, Univerzita Palackého
specialist book chapter

Jazyk s normami, anebo bez norem?
Jana Svobodová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jazyk s normami, anebo bez norem?
Jana Svobodová
Year: 2017
abstract in proceedings

Liao Chung-Ťi: Rybáři
Jana Svobodová
Year: 2017
editorial and language revision

Nástrahy interpunkčního pravopisu a jeho výuky. Zvaná přednáška pro pobočku Jazykovědného sdružení ČR, pobočka Opava
Jana Svobodová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pojetí spisovnosti v české škole dříve a dnes
Jana Svobodová
Year: 2017, Akropolis
specialist book chapter

Projevy a vnímání variantnosti v současné české jazykové situaci
Jana Svobodová
Year: 2017
abstract in proceedings

Syntaktický pravopis v teorii a školní výuce
Jana Svobodová
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Školní čeština. Zvaná přednáška pro pobočku Jazykovědného sdružení ČR, pobočka Ostrava
Jana Svobodová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Univerzita Komenského v Bratislave a Občanské združenie Slovenčina: Jazyk s normami, anebo bez norem?
Jana Svobodová
Year: 2017
work experience abroad

Variantnost v češtině a inspirace pro školní výuku
Jana Svobodová
Year: 2017
abstract in proceedings

Vnímání variantnosti v češtině a postoje normových autorit
Gabriela Lefenda, Jana Svobodová
Year: 2017, Český jazyk a literatura
journal article

Co říkají děti o čtení?
Jana Svobodová
Year: 2016, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Co říkají děti o čtení?
Jana Svobodová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Eyetracker jako pomocník při monitorování cesty ke čtenářské gramotnosti
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová
Year: 2016, Didaktické studie
journal article

Frekvence variantních tvarů v dnešní češtině
Jana Svobodová
Year: 2016
abstract in proceedings

K některým aspektům komunikačně pojaté výuky češtiny na základní škole
Jana Svobodová
Year: 2016, Nová čeština doma a ve světě
journal article

Wu-Ming-Yi: Muž s fasetovýma očima
Jana Svobodová
Year: 2016
editorial and language revision

AKTION - Universität Wien: Současné mluvnice češtiny. Bohemistika ve škole
Jana Svobodová
Year: 2015
work experience abroad

Čeština a institucionální lingvistika dnes
Jana Svobodová
Year: 2015
abstract in proceedings

Dnešní čeština a institucionální lingvistika
Jana Svobodová
Year: 2015
abstract in proceedings

K některým aspektům komunikačně pojaté výuky češtiny na ZŠ
Jana Svobodová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lingvistika ve škole
Jana Svobodová
Year: 2015, Slovenčinár
journal article

Pohled na variantní tvary a výrazy v češtině dříve a dnes
Jana Svobodová
Year: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Pojetí spisovnosti v české škole dříve a dnes
Jana Svobodová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pro koho má být učebnice češtiny lákavá?
Jana Svobodová
Year: 2015, Didaktické studie
journal article

Průvodce českou interpunkcí, 3., upravené vydání
Jana Svobodová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Universität Regensburg: Pojetí spisovnosti v české škole dříve a dnes
Jana Svobodová
Year: 2015
work experience abroad

Bohemistika ve škole
Jana Svobodová
Year: 2014, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Čeština a institucionální lingvistika dnes
Jana Svobodová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čeština na rozcestí
Jana Svobodová
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Jak se vede spisovné češtině?
Jana Svobodová
Year: 2014
abstract in proceedings

K interpretaci jinakosti v českém jazykovém prostředí
Jana Svobodová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K interpretaci jinakosti v českém jazykovém prostředí
Jana Svobodová
Year: 2014
abstract in proceedings

Lingvistika ve škole
Jana Svobodová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny: Lingvistika ve škole
Jana Svobodová
Year: 2014
work experience abroad

Univerzity Komenského v Bratislavě a Občanské združenie Slovenčina: K interpretaci jinakosti v českém jazykovém prostředí
Jana Svobodová
Year: 2014
work experience abroad

Jak se Češi dívají na spisovnou češtinu
Jana Svobodová
Year: 2013
abstract in proceedings

Jak se vede spisovné češtině?
Jana Svobodová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak vidíme spisovnost v České republice
Jana Svobodová
Year: 2013
abstract in proceedings

Jazyk a společnost
Jana Svobodová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jazyk ve společnosti - iluze a realita
Jana Svobodová
Year: 2013
abstract in proceedings

Podnětná slovenská monografie o řeči dětí
Jana Svobodová
Year: 2013, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Průvodce českou interpunkcí. 2., upravené vydání.
Jana Svobodová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Spisovná čeština v prostoru a čase
Jana Svobodová
Year: 2013
abstract in proceedings

Úvahy nad rolí textu a kontextu při výuce mateřštiny
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová
Year: 2013, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
journal article

Úvahy nad rolí textu a kontextu při výuce mateřštiny
Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základy syntaxe, 2., upravené vydání
Jana Svobodová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jak se dívají Češi na spisovnou češtinu?
Jana Svobodová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak vidíme spisovnost v České republice
Jana Svobodová
Year: 2012
abstract in proceedings

Jazyk, společnost a spisovnost dnes
Jana Svobodová
Year: 2012
abstract in proceedings

Jazyk svobodné volby
Jana Svobodová
Year: 2012
abstract in proceedings

Jazyk svobodné volby
Jana Svobodová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Názory a pohledy na spisovnou češtinu
Jana Svobodová
Year: 2012
abstract in proceedings

Spisovná čeština v prostoru a čase
Jana Svobodová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spisovná čeština ve společnosti - iluze a realita
Jana Svobodová
Year: 2012, Český jazyk a literatura
journal article

Výhledy pro spisovnou češtinu
Jana Svobodová
Year: 2012, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
journal article

Aktuální stav vnímání spisovné češtiny v České republice
Jana Svobodová
Year: 2011
abstract in proceedings

Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci
Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová, Irena Bogoczová, Eva Jandová, Ilona Adámková, Diana Svobodová ... other authors
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Jak vidíme spisovnost v České republice
Jana Svobodová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jazyk ve společnosti - iluze a realita
Jana Svobodová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jazyková kultura a kulturnost
Jana Svobodová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Názory a pohledy na spisovnou češtinu
Jana Svobodová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Our Czech language
Jana Svobodová
Year: 2011
abstract in proceedings

Aktuální stav vnímání spisovné češtiny v České republice
Jana Svobodová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čeština pro učitele
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Diana Svobodová, Jana Svobodová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dnešní spisovná čeština a její vnímání v českém prostředí
Jana Svobodová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jazyk, společnost a spisovnost dnes
Jana Svobodová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perspektivy češtiny a spisovnost kolem nás i v nás
Jana Svobodová
Year: 2010
abstract in proceedings

Překračování hranic obvyklosti
Radomil Novák, Pavlína Kuldanová, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Jana Hyplová, Radim Šink, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... other authors
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Spisovná čeština a výsledky sociolingvistického průzkumu
Jana Svobodová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Škola jako zdroj mluvních vzorů i komunikační pestrosti
Jana Svobodová
Year: 2010
abstract in proceedings

Trvá kouzlo jazyka?
Jana Svobodová
Year: 2010, Didaktické studie
journal article

Zdroje a cíle jazykové popularizace
Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2010, Pedagogická fakulta OU v Ostravě
specialist book

Barvy zimy
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Co je jako dřív?
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Cukr a bič
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština - jazyk slovanský 3
Jana Svobodová, Radim Šink
Year: 2009
organizing conference, workshop

Čeština na talířku (24)
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (26)
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (28)
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (31)
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (33)
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (35)
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (36)
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (37)
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (46)
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (49)
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (50)
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Fenomén spisovnosti aktuálně: spisovná čeština v očích dospělých a mládeže
Jana Svobodová
Year: 2009
abstract in proceedings

Fenomén spisovnosti aktuálně: spisovná čeština v očích dospělých a mládeže
Jana Svobodová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnota spisovné češtiny očima školní mládeže
Jana Svobodová
Year: 2009
abstract in proceedings

Humorem proti kapsářům?
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Já, my a spisovnost
Jana Svobodová
Year: 2009, Český jazyk a literatura
journal article

Já, my a spisovnost
Jana Svobodová
Year: 2009
abstract in proceedings

Jak jsem se styděla za první letošní omyl
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Kateřina Homolová, Radomil Novák, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nečas mezi nezimou a nejarem
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

O spisovné češtině z generačního pohledu
Jana Svobodová
Year: 2009
abstract in proceedings

Očíslovaný svět
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Perspektivy češtiny a spisovnost kolem nás i v nás
Jana Svobodová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prestiž spisovné češtiny ve světle představ, příkazů a zákazů
Jana Svobodová
Year: 2009
abstract in proceedings

Putování za posypovou solí
Jana Svobodová
Year: 2009, Moravskoslezský Deník
journal article

Spisovná čeština jako fenomén dnešní doby
Jana Svobodová
Year: 2009
abstract in proceedings

Škola jako zdroj mluvních vzorů i komunikační pestrosti
Jana Svobodová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Universidad de La Laguna
Jana Svobodová
Year: 2009
work experience abroad

Ať žijí malý oslavenci!
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Autobusová poradna pro (ne)zájemce
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Broskvičky v miniaturních barevných plavkách
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Cestička jako fata morgána
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Co děti roztomile spletly
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Co všechno zvládne moderní tatínek
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Černá kaňka na krásném svinovském nádraží
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Česká média a slovenština
Jana Svobodová
Year: 2008
abstract in proceedings

Český jazyk - pracovní sešit pro 8. ročník
Jana Svobodová, Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Český jazyk - učebnice pro 8. ročník
Jana Svobodová, Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Čeština na talířku (01)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (02)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (03)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (04)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (05)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (06)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (07)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (08)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (09)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (10)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (11)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (12)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (13)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (14)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (15)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (16)
Jana Svobodová
Year: 2008,
journal article

Čeština na talířku (20)
Jana Svobodová
Year: 2008,
journal article

Čeština na talířku (22)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Čeština na talířku (23)
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Domečky v zahradách a zdánlivé jaro
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Doušek dýmu neuškodí?
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Dříve a dnes
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Formovanie komunikačného registra v rolových hrách detí. Disertační práce
Jana Svobodová, Stanislava Zajacová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Hochschule Zittau/Görlitz v Zittau
Jana Svobodová
Year: 2008
work experience abroad

Inkoustové pozdní odpoledne
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Jak jsem se (ne)udusila v autobuse
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Jak se stát docela nevinným
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Jak vypadá rodičovské pouto?
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Jak zazáří mediální hvězdička
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Jestlipak bude vytoužená cestička?
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Jít blátem, anebo kaskadérsky mimo přechod
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Kam padají jablka čili Léta zrání
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Kam sahají kořeny dnešní katedry českého jazyka a literatury s didaktikou?
Jana Svobodová
Year: 2008
abstract in proceedings

Kdy se formuje vztah školní mládeže ke spisovné češtině?
Jana Svobodová
Year: 2008
abstract in proceedings

Komunikace jako klíč k dětem a mládeži (sborník z konference)
Jana Svobodová, Radomil Novák
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Konverzace na WWW chatu
Jana Svobodová, Eva Jandová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Kouzelná vůně dávných vzpomínek
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Krásně zmrzlé prádlo
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Kup si neoprén, chodecký červe!
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Letní úmysly a domácí pořádek
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Léto na baterky
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Malé staročeské návraty
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Modernizace výuky mateřštiny a nová média
Jana Svobodová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modernizace výuky mateřštiny a nová média
Jana Svobodová
Year: 2008
abstract in proceedings

Mužský úhel pohledu
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Myslíte, že láska prochází žaludkem?
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Na přelomu roku netradičně
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Nabubřelé ceny
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Nastavovaná zima udeřila
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Nostalgie v podzimním šeru
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

O daru prozíravosti
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

O dojídání neboli Prokletá zimní váha
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

O lidech u dráhy
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

O sobcích a naivkách
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Obláčky u pusy - jako v komiksu
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Parníček
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Pekařky a cukrářky mezi námi
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Pestrobarevná hitparáda
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Pět zlatých kostek
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Plevelný hluk
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Počasí se nedá koupit ani zkorumpovat
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Poděkování: oblíbenou pokrývku hlavy jí zachránili
Jana Svobodová
Year: 2008, Opavský Deník
journal article

Podívejte, jak nám roste!
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Podzimní kouzlo nechtěného
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Poloslunce, polodéšť
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Postava jako vystřižená z románu
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Poznámky o postoji ke spisovné češtině
Jana Svobodová
Year: 2008
abstract in proceedings

Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
Jana Svobodová
Year: 2008
work experience abroad

Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
Jana Svobodová
Year: 2008
work experience abroad

Proměny a nástrahy moderního nakupování
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Prvomájový příběh
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Ranní běh s větrem o závod
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Ranní napětí u přechodu pro chodce
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Rej slev a síla předsevzetí
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Rozdíly se stírají
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Rozpačitá zima
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Rozumíte staročesky?
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Řada jazykovědná
Jana Svobodová, Roman Sukač
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Sedmikráskové vojsko
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Slovo o mluveném slově v českých médiích
Jana Svobodová, Pavlína Kuldanová
Year: 2008
abstract in proceedings

Spací pauza
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Specifické rysy výukového dialogu vedeného v multikulturním prostředí. Disertační práce
Jana Svobodová, Kamila Sekerová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Stupně vítězů pro vánoční dárky
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Šálivá slova reklamy
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Štafeta humoru a úsměvů
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Už nechci nosit šaty podoby stanu
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Už sekáči jedou...
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Zimní nálada a její výkyvy
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Zimní výjev ze sídliště
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Zkoušky školní versus zkoušky životní
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Žádný strach, však se zase prodereme na Zem!
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Žena jako tichošlápek
Jana Svobodová
Year: 2008, Moravskoslezský Deník
journal article

Barevné vlajkové signály z balkonů
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Bouřka
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Co dělat, když prostě nejsou lidi
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Co mě napadá v plné tramvaji
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Česká média a slovenština
Jana Svobodová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čeština na WWW chatu
Jana Svobodová, Eva Jandová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Čistírenský příběh na pokračování
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Čtyřlístek pro štěstí
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Dámy, braňme se svodům!
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Dědečkovi by bylo 105 let
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Dlouhé, střední, krátké
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Docela obyčejné čekání na sníh
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici
Jana Svobodová
Year: 2007
work experience abroad

Ferrari aspoň na obrázku
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Houpavé počasí
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Chcete na padáčku ufrnknout starostem všedního dne?
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Chodec na přechodu - nahý v trní
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Chvála nedělnímu pohybu
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Jak mě opět dostihla móda
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Jarní pocit v listopadu
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Jazyk a spisovnost v souvislostech doby
Jana Svobodová
Year: 2007
abstract in proceedings

Jazyk a spisovnost v souvislostech doby
Jana Svobodová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jazyková kultura. Distanční text
Jana Svobodová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jediná růžička z lásky
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

K jazykovědným polemikám
Jana Svobodová
Year: 2007
abstract in proceedings

Kam zmizel košatý petrklíč?
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Kamarádovo (k)rušné léto
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Když je den nepříjemně šedivý...
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Když se tchyně raduje...
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Klobouk z Opavy
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Komunikace jako klíč k dětem a mládeži
Jana Svobodová, Kateřina Homolová
Year: 2007
organizing conference, workshop

Kopretiny, kopretina...
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Kouzlo docela obyčejných věcí
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Krásně žlutý koberec
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Kterak mažoretky cestovaly autobusem
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Kubíku, jsi vítěz
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Letní rozhovor nad fotkami
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Lidské oči
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Můj mlsný kamarád a sladká reklama
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Na pískovišti
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Nádraží je přístav
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Naštěstí nedošlo k nehodě
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Navrhuji svátek pro zubaře
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Netradiční letní procházka
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Nová spolužačka po 40 letech
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

O svatbách dvou typů
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Oblečené domy se už nebojí zimy
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Oblíbené Vánoce v bílém aneb Pocukrovaný svět
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Oko do duše okno
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Opuštěné houpačky a nová hřiště
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Osobní bilancování aneb Kolik má život krás
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Otevírám soukromou sbírku pokladů
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Pejsci na procházce
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Pohádkový prožitek
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Povídání o galerii, kterou nosíme v sobě
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Povídání o hroších a lidech
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Pozdrav pro paní, která se nejmenuje Eva
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Prší? Pár kapek mě přece nezabije...
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Příjemný úsměv sluší každému
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Půvabné manekýnky s nápadnými náušnicemi
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Ranní optimisté, pesimisté a realisté
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

S písničkou se jezdí líp
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Staré s novým: Tichý souboj, anebo soulad?
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Šťastná pohádka o parkování ve městě
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Tři oříšky pro popelku na našem sídlišti
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

U pokladny stála
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

V nebeském chrámu pod hvězdami
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

V panenkovém království
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Vrak konečně zmizel!
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Vůně nedělního poledne
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Zdá se, že svět se nějak zmenšil
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Zpytavý pohled zpod klobouku
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Zvuky a hluky domova
Jana Svobodová
Year: 2007, Moravskoslezský Deník
journal article

Aktivní naslouchání při vyučování. Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ
Jana Svobodová, Jana Palenčárová, Karel Šebesta
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Čtenářská gramotnost žáků ZŠ jako aktuální fenomén
Jana Svobodová
Year: 2006
abstract in proceedings

Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika českého jazyka pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Filozofická fakulta PU v Prešove
Jana Svobodová
Year: 2006
work experience abroad

Jak psát projekty česky a srozumitelně
Jana Svobodová, Kamila Sekerová
Year: 2006
abstract in proceedings

K pasivnímu bilingvismu dětí v česko-slovenském prostoru
Jana Svobodová
Year: 2006
abstract in proceedings

K testům z mateřského jazyka a jejich vyhodnocení v České republice
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K testům z mateřského jazyka a jejich vyhodnocení v České republice
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2006, Slovenský jazyk a literatúra v škole
journal article

Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2006
abstract in proceedings

The Communication Component in the Training of Future Mother-tongue Teachers
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2006, The New Educational Rewiew
journal article

Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trénink v českém jazyce pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... other authors
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Veřejný projev a jeho prezentace. Distanční text
Jana Svobodová, Pavlína Kuldanová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy české syntaxe. Distanční text
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Čeština a slovenština v kontaktu
Jana Svobodová
Year: 2005
abstract in proceedings

Čeština a škola v čase přítomném
Jana Svobodová
Year: 2005
abstract in proceedings

Filozofická fakulta UKF v Nitre
Jana Svobodová
Year: 2005
work experience abroad

Interpunkční pravopis a výuka syntaxe
Jana Svobodová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interpunkční pravopis a výuka syntaxe
Jana Svobodová
Year: 2005
abstract in proceedings

K pojetí spisovnosti dříve a dnes
Jana Svobodová
Year: 2005
abstract in proceedings

Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka
Ivana Gejgušová, Jana Svobodová
Year: 2005, Slovenský jazyk a literatúra v škole. Časopis pre otázky jazyka a literatury
journal article

Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Norma, komunikace a škola: stav a perspektivy v českém prostředí
Jana Svobodová
Year: 2005
abstract in proceedings

Normy školské komunikace
Jana Svobodová
Year: 2005
abstract in proceedings

Pedagogická fakulta PU v Prešove
Jana Svobodová
Year: 2005
work experience abroad

Synové a milenci. David Herbert Lawrence. Do češtiny přeložila Kateřina Hilská
Jana Svobodová
Year: 2005
editorial and language revision

Český pravopis a interpunkce
Jana Svobodová
Year: 2004
abstract in proceedings

Čeština a slovenština v kontaktu
Jana Svobodová
Year: 2004
abstract in proceedings

Interpunkční pravopis na počátku školní výuky mateřštiny
Jana Svobodová
Year: 2004
abstract in proceedings

Jazyk a komunikace - vzdělávání a výchova
Jana Svobodová
Year: 2004
abstract in proceedings

K proměnám a konstantám prestiže spisovnosti
Jana Svobodová
Year: 2004
abstract in proceedings

Lokálové konstrukce ve struktuře věty. Recenze.
Jana Svobodová
Year: 2004, Naše řeč
journal article

Spisovnost a mluvní vzory mládeže
Jana Svobodová
Year: 2004
abstract in proceedings

Česká a slovenská interpunkce ruku v ruce
Jana Svobodová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česká interpunkční cvičení s klíčem (dotisk)
Jana Svobodová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky
Jana Svobodová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Frazeologie ve slovní zásobě žáků - šance, nebo ohrožení?
Jana Svobodová
Year: 2003
abstract in proceedings

Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny
Jana Svobodová
Year: 2003, Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta
specialist book

K proměnám a konstantám prestiže spisovnosti
Jana Svobodová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace a škola (Komunikace versus systém při školní výuce mateřštiny)
Jana Svobodová
Year: 2003
abstract in proceedings

Metodická příručka k učebnici Čeština s překvapením pro 5. ročník ZŠ
Jana Svobodová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Okraj a střed ve výuce mateřštiny
Jana Svobodová
Year: 2003
abstract in proceedings

Pedagogická fakulta PU v Prešove
Jana Svobodová
Year: 2003
work experience abroad

Počátky komunikační výuky mateřštiny
Jana Svobodová
Year: 2003
abstract in proceedings

Pravopis jako integrovaná složka komunikačně pojaté výuky mateřštiny
Jana Svobodová
Year: 2003
abstract in proceedings

Průvodce českou interpunkcí
Jana Svobodová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rozumíme si ještě navzájem? Malý praktický příspěvek k současnému česko-slovenskému pasivnímu bilingvismu
Jana Svobodová
Year: 2003
abstract in proceedings

Čeština po síti
Pavlína Kuldanová, Radomil Novák, Diana Svobodová, Jana Svobodová, Milena Rosová
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Čeština pro učitele, 3. vydání
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jazyk a jazyková komunikace nově
Jana Svobodová
Year: 2002
abstract in proceedings

Jazyk a jazyková komunikace nově - prvky hry ve školní výuce mateřštiny
Jana Svobodová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jazyková kultura dnešních dní
Jana Svobodová, Pavlína Kuldanová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ke komplexnosti ve výuce mateřštiny
Jana Svobodová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ke komplexnosti ve výuce mateřštiny
Jana Svobodová
Year: 2002
abstract in proceedings

Pedagogická fakulta PU v Prešove
Jana Svobodová
Year: 2002
work experience abroad

Počátky komunikační výuky mateřštiny
Jana Svobodová
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Uplatnění terminologie v učebnicích mateřštiny pro žáky mladšího školního věku
Jana Svobodová
Year: 2002
abstract in proceedings

Cesty ke komunikaci
Jana Svobodová
Year: 2001
abstract in proceedings

Česká skladba pro studenty učitelství (2. vydání)
Jana Svobodová
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Čeština jako mateřština
Jana Svobodová
Year: 2001
abstract in proceedings

Frazeologie ve slovní zásobě žáků - šance, nebo ohrožení?
Jana Svobodová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Iniciátory a retardátory ve výukovém dialogu
Jana Svobodová
Year: 2001
abstract in proceedings

Komunikace a škola (Komunikace versus systém při školní výuce mateřštiny)
Jana Svobodová
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikační výchova v mateřštině - předpoklady, cíle a výsledky
Jana Svobodová
Year: 2001
abstract in proceedings

Vtip, vtipnost a humor při výuce mateřštiny
Jana Svobodová
Year: 2001
abstract in proceedings

Význam jazykové kompetence v cestovním ruchu
Jana Svobodová
Year: 2001
abstract in proceedings

Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku
Eva Höflerová, Jana Svobodová
Year: 2000, Český jazyk a literatura
journal article

Čeština s překvapením pro 4. ročník základní školy
Jana Svobodová
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Čeština s překvapením pro 5. ročník základní školy
Jana Svobodová
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fakulta humanitných a prírodných vied a Filozofická fakulta PU v Prešove
Jana Svobodová
Year: 2000
work experience abroad

Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny
Jana Svobodová
Year: 2000, Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta
specialist book

Kudy se má ubírat výuka mateřštiny?
Jana Svobodová
Year: 2000
abstract in proceedings

Metodická příručka k učebnici Čeština s překvapením pro 4. ročník ZŠ
Jana Svobodová
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

O dialogu ve školním prostředí
Jana Svobodová
Year: 2000
abstract in proceedings

Specifika nových učebnic mateřského jazyka
Jana Svobodová
Year: 2000, Moderní vyučování
journal article

Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku
Eva Höflerová, Jana Svobodová
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fakulta humanitných a prírodných vied a Filozofická fakulta PU v Prešove
Jana Svobodová
Year: 1999
work experience abroad

Jinakost a mluvní vzory v komunikaci
Jana Svobodová
Year: 1999
abstract in proceedings

Komplexní přístup k výuce mateřštiny na 1. stupni ZŠ
Jana Svobodová
Year: 1999
abstract in proceedings

Komunikační kompetence v mateřském jazyce
Eva Höflerová, Jana Svobodová
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Mluvená čeština ve veřejných projevech očima žáků a studentů
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Year: 1999, Čeština doma a ve světě
journal article

Mohou učebnice mateřského jazyka ukázat cestu ke čtenářství?
Jana Svobodová
Year: 1999
abstract in proceedings

Několik poznámek k recepci českých frazémů u dětí
Jana Svobodová
Year: 1999
abstract in proceedings

Čeština pro učitele, 2. vydání
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Čeština s maňáskem Hláskem pro 3. ročník ZŠ
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jaroslav Hubáček jubiluje
Jana Svobodová
Year: 1998, Český jazyk a literatura
journal article

Ke komunikačnímu aspektu ve výuce mateřštiny
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Year: 1998
abstract in proceedings

Metodická příručka k učebnici Čeština s maňáskem Hláskem pro 3. ročník ZŠ
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mluvená čeština ve veřejných projevech z pohledu žáků a studentů
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Year: 1998
abstract in proceedings

O patřičnosti v jazyce
Jana Svobodová, Emílie Demlová, Václav Jamek
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Pracovní sešit k učebnicím Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. a 3. ročník ZŠ
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Spisovná čeština v oficiální mluvené komunikaci
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Verbální a neverbální složky výukového dialogu
Jana Svobodová
Year: 1998
abstract in proceedings

Česká interpunkční cvičení s klíčem
Jana Svobodová
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. ročník ZŠ
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metodická příručka k učebnici Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. ročník ZŠ
Jana Svobodová, Květoslava Klímová
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Několik aktuálních poznámek k prefixaci a kompozici v současné češtině
Jana Svobodová
Year: 1997
abstract in proceedings

Neverbální složky výukového dialogu
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Year: 1997
abstract in proceedings

Salon moravskoslezský
Eva Höflerová, Jana Svobodová, Milena Frydrychová
Year: 1997
radio and televison broadcast

Vztah žáků a studentů k mluvené češtině
Jana Svobodová, Eva Höflerová, Milena Frydrychová
Year: 1997, Regionální revue. Časopis pro společenské vědy
journal article

Čeština pro učitele
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jak dál v tvorbě učebnic mateřštiny
Jana Svobodová
Year: 1996
abstract in proceedings

Jazyková specifika školního dialogu
Jana Svobodová
Year: 1996
abstract in proceedings

Mluvená spisovnost ve škole
Jana Svobodová
Year: 1996
abstract in proceedings

Neverbálne zložky vyučovacieho dialógu
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Year: 1996, Slovenský jazyk a literatúra v škole
journal article

Neverbální složky výukového dialogu
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oslovování a antroponyma ve školním dialogu
Jana Svobodová
Year: 1996
abstract in proceedings

Učebnice, které mě nenechávají v klidu
Jana Svobodová
Year: 1996, Slovo
journal article

Učebnicový text a komunikace
Jana Svobodová
Year: 1996
abstract in proceedings

Verbální a neverbální složky výukového dialogu
Jana Svobodová
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výuka mateřského jazyka a školská komunikace
Jana Svobodová
Year: 1996
abstract in proceedings

Filozofická a Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove
Jana Svobodová
Year: 1995
work experience abroad

Jazykové špecifiká školského dialógu
Jana Svobodová
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K některým jazykovým specifikám školské komunikace (včetně srovnání češtiny a polštiny při formulaci běžných výzev v komunikaci učitelů na českých školách a na školách s polským jazykem vyučovacím)
Jana Svobodová
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikační funkce výpovědi a školská komunikace
Jana Svobodová
Year: 1995
abstract in proceedings

Oslovování a antroponyma ve školním dialogu
Jana Svobodová
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzvy a otázky ve výukovém dialogu učitele se žáky
Jana Svobodová
Year: 1995, Český jazyk a literatura
journal article

Česká skladba pro studenty učitelství
Jana Svobodová
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mluvenost a psanost z hlediska školní výuky
Jana Svobodová
Year: 1994
abstract in proceedings

Školní výzvy v češtině a polštině
Jana Svobodová
Year: 1994
abstract in proceedings

Výuka mateřského jazyka a školská komunikace
Jana Svobodová
Year: 1994
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Významná konference o češtině
Jana Svobodová, Eva Höflerová
Year: 1994
abstract in proceedings

Jackie Collins: Americká hvězda
Aleš Svoboda, William James, Jana Svobodová, J. Collins
Year: 1993
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Výzva a otázka v kontextu školního dialogu
Jana Svobodová
Year: 1993
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzva a otázka v kontextu školního dialogu
Jana Svobodová
Year: 1993
abstract in proceedings

Jackie Collins: Šance
Aleš Svoboda, Jana Svobodová
Year: 1992
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Řešené jazykové rozbory pro 6. ročník ZŠ
Jana Svobodová
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Řešené jazykové rozbory pro 5. ročník ZŠ
Jana Svobodová
Year: 1991
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Specifika školské komunikace (se zaměřením na výzvu)
Jana Svobodová
Year: 1991
abstract in proceedings

Specifika školské komunikace (se zaměřením na výzvu)
Jana Svobodová
Year: 1991
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzva a školské pojetí druhů vět
Jana Svobodová
Year: 1991
abstract in proceedings

Český jazyk pro studující učitelství v 1. - 4. ročníku základní školy
Jaroslav Hubáček, O. Roztočilová, Jana Svobodová
Year: 1990
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výzvové konstrukce v mluvených a psaných textech
Jana Svobodová
Year: 1989
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výpovědi s komunikativní funkcí výzvy a jejich formální podoba
Jana Svobodová
Year: 1988
abstract in proceedings

Výpovědi s komunikativní funkcí výzvy ve vyjadřování studentů
Jana Svobodová
Year: 1988
abstract in proceedings

K syntaktické výstavbě současné české publicistické povídky
Jana Svobodová
Year: 1987
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syntaktická charakteristika imperativu a vokativu v českých výzvových větách
Jana Svobodová
Year: 1987, Pedagogická fakulta v Ostravě
specialist book

Syntaktické minimum
Jana Svobodová
Year: 1987
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výzvové konstrukce v jazykových projevech žáků 5. - 8. ročníku ZŠ
Jana Svobodová
Year: 1987
abstract in proceedings

Způsoby jazykové realizace výzvy u dětí mladšího školního věku
Jana Svobodová
Year: 1986
abstract in proceedings

O systémových souvislostech imperativů a imperativních vět
Jana Svobodová
Year: 1985
abstract in proceedings

Pozice vokativních elementů a jejich typy v českých imperativních větách
Jana Svobodová
Year: 1984
abstract in proceedings

K sémantickým hodnotám imperativnosti
Jana Svobodová
Year: 1980
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
AJSJazyk a společnost
ASKDSociálně komunikační dovednosti
BJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
BJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
BODProjekt - předmětové didaktiky
CEDZRČeština v didaktickém zrcátku
COZASČeština očima žáků základních školy
C3BSZBakalářská zkouška z čes.jazyka a liter.
C3CFRČeská frazeologie
C3CSJČesko-slovenské jazykové kontakty
C3SAJSpolečnost a jazyk
C3SYNČeská syntax
DMPLPomezní lingvistické disciplíny a škola
DPAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvis.
JASPJazyk a společnost
JPSPJazykové poradenství a školní praxe
MJAKOJazyková kultura a komunikace
MJAZ2Mateřský jazyk 2 - kultura řeči
MP450Zapojení do mezinár. výzk. proj. A
MSCJ2Současný č. jazyk a jeho výv. tendence 2
MSJK1Jazyková komunikace a kultura řeči 1
MSJK2Jazyková komunikace a kultura řeči 2
NJSJazyk a společnost
NSKDSociálně komunikační dovednosti
OBDISObhajoba přípravné verze disertač. práce
PRJK1Jazyková komunikace a kultura řeči I.
PRJK2Jazyková komunikace a kultura řeči II.
PTVPXPublicistická tvorba v praxi
PUNCJČlánek nerecenzovaný v cizím jazyce
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURECČlánek recenzovaný v češtině
RECNAReceptář nápadů ke čtenářské gramotnosti
RKODOSociálně komunikační dovednosti
SKULRKultura řeči
SSCESSchůzky s češtinou - jazykové koutky
TUCVPTvor. učeb. češt. v praxi - aktu. a nám.
VP300Zapojení do národního výzk. proj. A
VP600Zapojení do národního výzk. proj. B
VYUKAVýuková činnost
VYUK1Výuková činnost 1
VYUK2Výuková činnost 2
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
2AKULJazyková kultura
2AVYJKapitoly z vývoje jazykovědy
2ESOUŘečnická soutěž
2OJKUAktuální otázky jazykové kultury
2OTRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
2SREKJazyková specifika reklamního textu
2SZM2SZZ - Český jazyk a literatura s did.
22KULJazyková kultura
22VYJKapitoly z vývoje jazykovědy
3RBPPBohemistika a poradenská praxe
3REJZSeminář k základům jazykovědy
3RINTInterpunkční seminář
3RPOLJazyk a společnost
3RSTYPraktická stylistika
33AROČeské tvarosloví
33BPPBohemistika a poradenská praxe
33BZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
33CJAVývoj českého jazyka
33JAZZáklady jazykovědy
33KLAČeská skladba
33KOLÚvod do korpusové lingvistiky
33LEXTvoření slov a česká lexikologie
33OCJÚvod do studia českého jazyka
33PRAPravopisné repetitorium
33RITInterpunkční seminář
33RJAVývoj českého jazyka
33RLAČeská skladba
33STYPraktická stylistika
33SZJSeminář k základům jazykovědy
33TYLČeská stylistika
33UCJZvuková stránka českého jazyka
6BOPPBohemistika a poradenská praxe
6SKLAČeská mluvnice 2 - skladba
66KLAČeská mluvnice 2 - skladba
66OPPBohemistika a poradenská praxe
7AKULJazyková kultura v české edukač. realitě
77KULJazyková kultura v české edukač. realitě
9DMPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
9DPAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
9OBDIObhajoba přípravné verze disert. práce
9SZZDStátní doktorská zkouška
99MPLPomezní lingvi. disciplíny a škola
99PAOAktuální otázky obecné a bohem. lingvist
9LCSNLingv. charakteristika souč. němčiny
MJAKOJazyková kultura a komunikace
CESKSkladba
JASPJazyk a společnost
JPSPJazykové poradenství a školní praxe


AuthorTitleType of thesisYear
Lefenda GabrielaPerception of variance of the Czech language by children and youth in relation to mode of expression used in mass media and to school educationDoctoral thesis 2019 
Videnková PetraSyntax in the curricula of today´s Czech language teachingMaster's thesis 2019 
Samsely VeronikaKnowledge of Czech punctuation of the elementary school pupilsMaster's thesis 2018 
Kargerová EliškaLiterary Czech language in the environment of kindergartensMaster's thesis 2016 
Nováková LucieKnowledge of Czech punctuation of the elementary school pupilsMaster's thesis 2016 
Brezanská KristýnaModels of expression in the Czech environmentMaster's thesis 2014 
Hanulík JiříThe dialogue in the present-day public communication (standardness and non-standardness in public media)Master's thesis 2010 
Nedbal RadekThe dialogue in the present-day public communication (standardness and non-standardness in public media)Master's thesis 2010 
Šír PavelPresent state of popularization czech language in publications and massmediaMaster's thesis 2010 
Horecká ZuzanaThe attitude to language standardness in the Czech social environmentMaster's thesis 2009 
Juchelková EvaStandardness and non-standardness in Basic School classroom dialoguesMaster's thesis 2009 
Rýdlová LenkaThe level of the czech orthography in primary schoolMaster's thesis 2009 
Skřivánek LukášLiterary versus non-literary speaking in primary teachingMaster's thesis 2008 
Štěrbová EvaLiterary versus non-literary speaking in primary teachingMaster's thesis 2008 
Adámková GabrielaPrestiž spisovnosti ve školním prostředíMaster's thesis 2005 
Smolková LenkaNedostatky v mluvených projevech žáků 1. stupně ZŠMaster's thesis 2005 
Jarischová VeronikaSyntactic structures in essays of basic school pupilsBachelor's thesis 2022 
Tančiboková KarinVariance in the Czech language from the perspective of teachers and school pupilsBachelor's thesis 2020 
Bezová KamilaInternet and book materials as a source of information on Czech orthographyBachelor's thesis 2018 
Januszková LeonaSyntactic characteristics of subtitles in Czech mediaBachelor's thesis 2018 
Šanovcová SandraSyntactic characteristics of subtitles in Czech mediaBachelor's thesis 2018 
Bačová PetraImprovement in the quality of communication skills of children in the environment of nursery schoolBachelor's thesis 2017 
Vilášková NicoleImprovement in the quality of communication skills of children in the environment of nursery schoolBachelor's thesis 2017 
Stolinský DarekResearch on the frequency of variant phenomena in the Czech languageBachelor's thesis 2016 
Foltová MariePartner's addressing in dialogueBachelor's thesis 2015 
Dlouhá LenkaIdeas of the school youth about the literary Czech languageBachelor's thesis 2013 
Durčáková BarboraThe attitude to language standardness in the Czech social environmentBachelor's thesis 2012 
Mokrá LucieActual situation of perception of the literary Czech languageBachelor's thesis 2012 
Sniehottová IvaModels of expession in the Czech environmentBachelor's thesis 2012 
Brezanská KristýnaThe value of Standard Czech as seen by school generationBachelor's thesis 2011 
Hadravová EvaRelation to the standard Czech language - intergenerational probeBachelor's thesis 2011 
Hamplová MagdalenaThe attitude to language standardness in the Czech school environmentBachelor's thesis 2011 
Kiesewetterová EvaStandard Czech language in the view of school childrenBachelor's thesis 2011 
Martináková LucieThe attitude to language standardness in the Czech social environmentBachelor's thesis 2011 
Laumerová HanaRelation of the elementary school pupils to the standard Czech languageBachelor's thesis 2010 
Peroutková AndreaRelation to the standard Czech language - intergenerational probesBachelor's thesis 2010 
Tomášová TaťánaStandard Czech language and speech patterns in kindergartensBachelor's thesis 2010 
Wawroszová SvětlanaStandard Czech language and speech patterns in kindergartensBachelor's thesis 2010 


Phenomen of literacy in the contemporary Czech language situation: reception, reality, perspective and vision
Main solverprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Period1/2009 - 12/2011
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Didaktiky češtiny s komunikačními prvky
Main solverprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Period1/2002 - 12/2003
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
The competece of mother language communication - result of language learning and language education
Main solverprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Period1/1998 - 12/1999
ProviderMŠMT
Statefinished
Spisovná čeština v oficiální mluvené komunikaci - vyjadřovací vzory mládeže
Main solverprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Period1/1996 - 12/1997
ProviderOstravská univerzita
Statefinished
Jazyková specifika školské komunikace
Main solverprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Period1/1995 - 12/1995
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
rss
social hub