Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The competece of mother language communication - result of language learning and language education
Project IdRS98046
Main solverprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Period1/1998 - 12/1999
ProviderMŠMT
Statefinished
AnotationZákladem projektu je realizace těchto úkolů: Ověřit možnosti řízení a modelování školského dialogu jako prostředí, v němž se vyvíjí řečová kompetence dítěte - soubor projevů sémiotického reagování na měnící se skutečnosti. Porovnat účinnost verbálních a neverbálních složek modelačního působení. Popsat jazykovou úroveň mluvených a psaných dětských komunikátů vzniklých jako reakce na srovnatelné podněty. Sledovat účinnost pedagogického textu aktivizujícího komunikační dovednosti na pozadí jazykového vyučování.