Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Spisovná čeština v oficiální mluvené komunikaci - vyjadřovací vzory mládeže
Project IdIGS OU 4582
Main solverprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Period1/1996 - 12/1997
ProviderOstravská univerzita
Statefinished
AnotationProjekt řešil, jaké vyjadřovací prostředky v projevech osobností označených za mluvní vzory jsou dětmi a mládeží vnímány a jak jsou hodnoceny. Zjištěna vysoká prestiž kultivovaného, srozumitelného, věcně i formálně nekomplikovaného projevu.