Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Jazyková specifika školské komunikace
Project IdIGS PdF
Main solverprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Period1/1995 - 12/1995
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
AnotationBěhem výzkumu byly na základě autentických audionahrávek studovány některé dominantní mluvenostní rysy školského dialogu. Získané poznatky byly okamžitě v písemné formě prezentovány na odborných setkáních a v odborném tisku, byly zařazeny do výuky v prezenční i kombinované formě studia.