Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Marketingový management obcí, měst a regionů WB-22-05
Project IdWB-22-05
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Periodr9/2005 - 12/2006
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationProjekt se zabývá zhodnocením aktuálního stavu managementu obcí, měst a regionů a podporou rozšíření poznání o marketingovém managementu a jeho aplikaci v řídící praxi v ČR. Publikace ve formě metodického návodu obsahující rovněž případové studie je jedn ím z hlavních výstupů projektu. Vy?žší míru poznání konceptu marketingového managementu mají zajistit také pracovní semináře a školení, konference, odborné články a prezentace na www.