Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v ústavní péči
Project IdIGS /01/2008
Main solverdoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Period3/2008 - 12/2008
ProviderLékařská fakulta
Statefinished
AnotationCílem výzkumu je zjistit rozsah, povahu a příčiny týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů žijících v domovech pro seniory v Moravskoslezském kraji a to ze strany zaměstnanců přímé péče i rodinných příslušníků. Projekt navazuje na pilotní studii provedenou v roce 2007. Provedený výzkum bude kvantitativní. Základní soubor tvoří všechny domovy pro seniory, jejichž zřizovatelem je Magistrát města Ostravy (8 zařízení) a Moravskoslezský kraj (16 zařízení). Pro výběr reprezentativního vzorku bude použita technika náhodného oblastního výběru. Pro sběr dat od zaměstnanců přímé péče bude použita technika anonymního dotazníku, jehož součástí budou otázky na zjišťování míry syndromu vyhoření a pro sběr dat od klientů bude použita technika standardizovaného rozhovoru. Nástroje pro sběr dat byly testovány předvýzkumem. Data budou zpracování statisticky. Na projektu se budou podílet čtyři studentky ošetřovatelství. Projekt byl schválen etickou komisí ZSF OU. Výzkum by měl přispět k novým teoretickým poznatkům a k navržení opatření pro řešení tohoto problému a účinnou prevenci.