Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace
Project IdCZ.1.07/1.3.05/11.0012
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Period11/2008 - 10/2011
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt přispívá k realizaci dlouhodobého záměru v oblasti vzdělávání a a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR a klade důraz na nové pojetí péče o kvalitu vzdělávání mj. dobře fungujícím systémem autoevaluace. Přínos projektu spočívá ve zkvalitnění vzdělávání žáků a v rozvoji škol a celkového vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Vlastní hodnocení školy přispěje k optimalizaci klimatu na školách a pomůže stanovit prognózu rozvoje škol.