Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

GA 402/04/0078
Project IdGA402/04/0078
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Periodr1/2004 - 12/2006
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Anotation"Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek". Projekt je zaměřen na výzkum a kritické hodnocení inovativních konceptů (např. strategické plánování a teritoriální marketing) a přístupů (např. PPP) v socioekonomickémrozvoji územních jednotek lokální, mikroregionální a regionální úrovně. Objektem výzkumu budou inovativní i strukturálně postižené regiony v ČR a Evropě a jejich dílčí části. Východiskem empirického výzkumu je hypotéza, že primárně je rozvoj územníchjednotek de terminován endogenně kvalitou územních (prostorových) struktur a sekundárně kvalitou lidských zdrojů v dané územní jednotce, které mohou svou vlastní inovativní aktivitou, popřípadě také transferem, adaptací a imitací konceptů z vyspělejších jádrových zemí, stimulovat spontánní rozvoj dané územní jednotky. V rámci projektu dojde k extenzivnímu a následně intenzivnímu výzkumu inovativních konceptů a přístupů k socioekonomickému rozvoji územních jednotek v evropských zemích (EU), hlavně v