Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zkvalitnění laboratorních cvičení předmětu Vybrané metody molekulární biologie a zavedení nových praktických úloh
Project IdFRVŠ 2065/F4/a
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationZáměrem podávaného projektu je inovovat a zkvalitnit praktická cvičení v předmětu ?Vybrané metody molekulární biologie? tak, aby náplň laboratorních cvičení odrážela současné trendy v molekulární biologii. Inovace cvičení rovněž umožní studentům naučit se složitější experimentální techniky, které se běžně používají ve výzkumu a laboratorní praxi. Cílem je obměnit dosavadní program cvičení o nově zařazené úlohy, jejichž absolvování umožní studentům osvojit si návyky manipulace nejen s nukleovými kyselinami, ale i s proteiny.