Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Phenomen of literacy in the contemporary Czech language situation: reception, reality, perspective and vision
Project IdGA405/09/0113
Main solverprof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Period1/2009 - 12/2011
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
AnotationCílem je zjistit a staticky vyhodnotit názory na spisovnost, postoje k ní a představy o její potřebnosti panující v české veřejnosti, a to s ohledem na diskurz mluvení i psaný. Šetření obsáhne celou ČR, využijí se diferencované dotazníky, konzultované se sociology a určené pro různé věkové kategorie.