Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The creation of the subject ?Beginner´s seminar for interpreters? at the Faculty of Arts, Ostrava university
Project IdFRVŠ 1484/F5/b
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationCílem projektu je vytvoření volitelného předmětu Tlumočnický proseminář přístupný pro studenty všech oborů FF OU ve kterých se vyučuje tlumočení, prioritně zaváděného pro studenty katedry slavistiky. V něm budou rozvíjeny kognitivní dovednosti studentů potřebné pro úspěšné tlumočení. V rámci projektu bude vypracována metodika výuky a soustava cvičení pro praktický nácvik při výuce a pedagogičtí pracovníci, kteří budou předmět zavádět, budou proškoleni na pracovišti s dlouhodobými zkušenostmi s tímto typem výuky (FF UKF Nitra). Součástí projektu je také prezentace jeho výsledků odborné veřejnosti