Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Jana Raclavská


Academic degree, name, surname:doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Room, floor, building: D 610, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1845
E-mail:No record found.Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich
Jana Raclavská
Year: 2016, Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
specialist book chapter

Jak se dříve mluvilo na Těšínsku
Jana Raclavská
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kazania cieszyńskie. O ich języku w kościele luterańskim
Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Józef Szymeczek
Year: 2022, Kongres Poláků v České republice
specialist book

Bohemizmy w polskich kazaniach ze Śląska Cieszyńskiego z przełomu XVIII i XIX wieku
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Year: 2021, Bohemistyka
journal article

Językowy obraz pracy w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Year: 2021, Univerzita Komenského v Bratislavě
specialist book chapter

Koncept "pracy" w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konstytucja 3 Maja. Okoliczności powstania, tekst, przesłanie dla potomnych
Jana Raclavská
Year: 2021
others

Książę Albert Kazimierz Sasko-Cieszyński w kazaniu wspomnieniowym Józefa Franciszka Schimki
Jana Raclavská
Year: 2021, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
specialist book chapter

O baronowej Elżbiecie Kalisz, ostatniej z rodu Petröczy
Jana Raclavská
Year: 2021
abstract in proceedings

O cesarzu Franciszku I w kazaniu wspomnieniowym Andrzeja Źlika. Przyczynek do dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 2021, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
specialist book chapter

Obraz kobiety w osiemnastowiecznych homiliach cieszyńskich
Jana Raclavská
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz ženy v protestantských kázáních XVIII. století na Těšínsku
Jana Raclavská
Year: 2021, Annales universtatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Linguistica
journal article

Problematika alkoholismu v těšínských textech 19. století
Jana Raclavská
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematika alkoholismu v těšínských textech 19. století
Jana Raclavská
Year: 2021, Slovácké muzeum v uherském Hradišti
specialist book chapter

Problemy frazeologii emocji
Jana Raclavská
Year: 2021
work experience abroad

Studia Slavica XXV/1
Jana Raclavská
Year: 2021
editorial work

Studia Slavica XXV/2
Jana Raclavská
Year: 2021
editorial work

Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Year: 2021
organizing conference, workshop

Z badań nad polszczyzną studentów Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Z badań nad polszczyzną studentów Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Year: 2021, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
specialist book chapter

Zbiory archiwaliów w Bibliotece Bogumiła Rudolfa Tschammera w Cieszynie jako źródło do badań polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dziewiętnastowieczna polszczyzna cieszyńska - w prasie, szkole, kościele
Jana Raclavská
Year: 2020, Pedagogika. Acta Universitatis Nicolai Copernici
journal article

Elementy humoru w twórczości Henryka Jasiczka
Jana Raclavská
Year: 2020
others

Multietniczność Śląska Cieszyńskiego oraz jej przejawy w języku i kulturze
Jana Raclavská, Irena Bogoczová
Year: 2020, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
specialist book chapter

Polacy za Olzą. Perspektywa historyczna
Jana Raclavská
Year: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
specialist book chapter

?Śpiewająca" poezja Władysława Młynka
Jana Raclavská
Year: 2020
others

Studia Slavica XXIV/1
Jana Raclavská
Year: 2020
editorial work

Studia Slavica XXIV/2
Jana Raclavská
Year: 2020
editorial work

Szkolnictwo protestanckie i jego wpływ na polszczyznę cieszyńską przełomu XVIII i XIX wieku
Jana Raclavská
Year: 2020, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Linguistica
journal article

Tragedia w Mayerlingu na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 2020
abstract in proceedings

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielski-Białej - Nauczanie języka polskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym w warunkach dwujęzyczności
Jana Raclavská
Year: 2019
work experience abroad

DOM W POLSKOJĘZYCZNEJ LITERATURZE ZAOLZIA W UJĘCIU AKSJOLOGICZNYM
Jana Raclavská
Year: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
specialist book chapter

Elementy humoru w twórczości Henryka Jasiczka
Jana Raclavská
Year: 2019
others

Fonetika polštiny s cvičeními pro učitele ve školách s polským vyučovacím jazykem v ČR
Jana Raclavská
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Frazeologia polska w teorii i praktyce dla studentów kierunków pedagogicznych
Jana Raclavská
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Henryk Jasiczek - poeta przyrody
Jana Raclavská
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jazyková kultura pro učitele
Jana Raclavská
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jazykově-kulturní obraz antropomorfních představitelů 'cizího' v lidových vyprávěních z Těšínska
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jazykově-kulturní obraz představitelů ?cizího? v lidových vyprávěních z Těšínska
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Year: 2019, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
specialist book chapter

Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Soňa Hodáková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

O języku mieszkańców Śląska Cieszyńskiego na przełomie XIX i XX wieku
Jana Raclavská
Year: 2019
abstract in proceedings

O kształcie osiemnastowiecznej literackiej polszczyzny cieszyńskiej na podstawie Kazań pokutnych Samuela Ludwika Zasadiusa
Jana Raclavská
Year: 2019, Slavica Wratislaviensia
journal article

O zachowaniu i postępach szkolnych uczniów cieszyńskich w XVIII wieku
Jana Raclavská
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Jana Raclavská, Irena Bogoczová, Jiří Muryc
Year: 2019, Slavia Centralis
journal article

Rozpad habsburské monarchie v textech Gwiazdky Cieszyńské
Jana Raclavská
Year: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
specialist book chapter

Ruská státní univerzita A. N. Kosygina v Moskvě - Przegląd literatury polskiej
Jana Raclavská
Year: 2019
work experience abroad

Studia Slavica
Jana Raclavská
Year: 2019
editorial work

Świat roślin w poezji Henryka Jasiczka
Jana Raclavská
Year: 2019
others

Univerzita J. A. Komenského v Bratislavě - Językowy obraz wartości w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Gdański - Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Year: 2019
work experience abroad

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - Język kazań cieszyńskich pierwszej połowy XIX wieku
Jana Raclavská
Year: 2019
work experience abroad

Wiesław Adam Berger - pisarz ponad granicą
Jana Raclavská
Year: 2019
others

Wydarzyło się tego roku - Aniela Kupiec
Jana Raclavská
Year: 2019
abstract in proceedings

Základy polského a českého jazyka pro biology
Jana Raclavská, Simona Mizerová, Jiří Muryc, Štepánka Kozderová Velčovská
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

I Kolokwium czesko-polskie: Z naszych warsztatów badawczych
Jana Raclavská
Year: 2018
organizing conference, workshop

Językowo-kulturowy obraz DOMU w twórczości Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Meteodologia badań frazeologii słowiańskiej
Jana Raclavská
Year: 2018
work experience abroad

Nazwy rzemiosł i rzemieślników w dawnej polszczyźnie cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 2018, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
specialist book chapter

Osiemnastowieczne reguły 'dla świętego przedsięwzięcia, doświadczania a polepszania' jako zabytek polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 2018, Staropolskie teksty i konteksty
journal article

Polsko-czeskie interferencje językowe, mechanizm powstawania, usuwanie błędów
Jana Raclavská
Year: 2018
work experience abroad

Problematyka badań regionalnych odmian polszczyzny
Jana Raclavská
Year: 2018
work experience abroad

Problematyka tożsamości narodowej ludności Śląska Cieszyńskiego - cykl wykładów
Jana Raclavská
Year: 2018
work experience abroad

Przemoc w komunikacji. Międzynarodowa konferencja naukowa
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Year: 2018
organizing conference, workshop

Refleksje nad twórczością Wiesława Adama Bergera w kawiarni Avion
Jana Raclavská
Year: 2018
others

Rozpad monarchii Habsburgów w relacjach Gwiazdki Cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Simona Mizerová, Markéta Fucimanová, Marija Stefanović, Dmytro Klymenko, Wojciech Kadłubiec, Denisa Žebroková ... other authors
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book

Środowisko bilingwalne a tożsamość jednostki
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studia Slavica XXII/1
Jana Raclavská
Year: 2018
editorial work

Studia Slavica XXII/2
Jana Raclavská
Year: 2018
editorial work

Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim - přednášky a semináře
Jana Raclavská
Year: 2017
work experience abroad

Językowy obraz 'chleba' w kulturze ludowej Śląska Cieszyńskiego - zarys problematyki
Jana Raclavská
Year: 2017, Studia Slavica
journal article

Magiczne miejsca w prozie Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Year: 2017, Uniwersytet Kazimierza Wilekiego w Bydgoszczy
specialist book chapter

Nauczyciel a uczeń - teksty w dzienniczkach wychowanków Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie
Jana Raclavská
Year: 2017, Filozofická fakulta PU v Prešove
specialist book chapter

Nazwy rzemiosł i rzemieślników w polszczyźnie cieszyńskiej XVIII i XIX wieku
Jana Raclavská
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O przestrzeni, wodzie i kolorach w prozie Wiesława Adama Bergera (z wyborem jego nowel)
Jana Raclavská
Year: 2017, Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki w RC
specialist book

Polsko-czeska frazeologia porównawcza
Jana Raclavská
Year: 2017
work experience abroad

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Irena Bogoczová, Jana Raclavská, Jiří Muryc
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sémantika barev spojených s milostným životem v lidových písních na Těšínsku
Jana Raclavská
Year: 2017, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
specialist book chapter

Sémantika barev spojených s milostným životem v lidových písních na Těšínsku
Jana Raclavská
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studia Slavica XXI/1
Jana Raclavská
Year: 2017
editorial work

Studia Slavica XXI/2
Jana Raclavská
Year: 2017
editorial work

Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich
Jana Raclavská
Year: 2016, Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
specialist book chapter

Jazyková situace na Těšínsku - diachronní a synchronní hledisko.
Jana Raclavská
Year: 2016
work experience abroad

Jazykový obraz emocí v ustálených slovních spojeních v polštině
Jana Raclavská
Year: 2016
work experience abroad

Magiczne miejsca w prozie Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Marina Michajlovna Valencova: Narodnyj kalendar' Čechov i Slovakov. Etnolingvističeskij aspekt. Izdatěl'stvo Indrik. Moskva 2016
Jana Raclavská
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Multietniczność Śląska Cieszyńskiego i jej przejawy w języku i kulturze
Irena Bogoczová, Jana Raclavská
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nauczyciel a uczeń - język w dzienniczkach wychowanków Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie
Jana Raclavská
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O języku na ziemi cieszyńskiej za cesarza Franciszka Józefa I
Jana Raclavská
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Year: 2016, Lietuvos Edukologijos Universitetas
specialist book chapter

Problematika polsko-české frazeologie. (Cyklus přednášek)
Jana Raclavská
Year: 2016
work experience abroad

Stałe połączenia wyrazowe a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská
Year: 2016
work experience abroad

Studia Slavica XX/1
Jana Raclavská, Joanna Czaplińska
Year: 2016
editorial work

Studia Slavica XX/2
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů, Joanna Czaplińska
Year: 2016
editorial work

Wyrażanie emocji za pomocą stałych połączeń wyrazowych na przykładzie języka polskiego i czeskiego
Jana Raclavská
Year: 2016, Kalba ir kontekstai
journal article

Wyrażanie emocji za pomocą stałych połączeń wyrazowych na przykładzie języka polskiego i czeskiego
Jana Raclavská
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim - opis choroby i jej leczenia według Jana Muthmana
Jana Raclavská
Year: 2016, Akademia Ignatianum Kraków
specialist book chapter

Złodziejstwo w dziewiętnastowiecznych zbiorach polskich i czeskich przysłów
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Year: 2016, Collegium Columbinum
specialist book chapter

Akademie slovanské kultury. Moskva
Jana Raclavská
Year: 2015
work experience abroad

Cechy ludzkie w frazeologii cieszyńskiej (na przykładzie stałych połączeń wyrazowych z leksemem PIES)
Jana Raclavská
Year: 2015, Collegium Colombinum
specialist book chapter

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Year: 2015
work experience abroad

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Year: 2015
work experience abroad

O języku uczniów na przełomie XVIII i XIX wieku - przyczynek do badań polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 2015, Studia Slavica
journal article

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumu. Polskie środowisko jezykowe
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky
Jana Raclavská
Year: 2015
editorial work

Pes v lidské společnosti
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes v mytologii a umění
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pies w frazeologii polskiej
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pies w językach słowiańskich - podsumowanie i wnioski
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pies w językowym obrazie świata
Jana Raclavská, Jana Raclavská, Piotr SZALASNY
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku
Jana Raclavská
Year: 2015, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
specialist book chapter

Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku
Jana Raclavská
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studia Slavica XIX/1
Jana Raclavská, Joanna Czaplińska
Year: 2015
editorial work

Univerzita M. Béla Banská Bystrica
Jana Raclavská
Year: 2015
work experience abroad

Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku Cieszyńskim
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Year: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego - działalność naukowo-dydaktyczna
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Year: 2015, Postscriptum Polonistyczne
journal article

Złodziej w czeskiej i polskiej frazeologii
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich
Jana Raclavská
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Černá smrt na Těšínsku a způsoby jejího léčení
Jana Raclavská
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Emocje we frazeologii zachodniosłowiańskiej - studium porównawcze
Jana Raclavská
Year: 2014, Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici - Belianum
specialist book chapter

Frazeologia jako odbicie stanów emocjonalnych (na przykładzie jednostek z leksemem KREW)
Jana Raclavská
Year: 2014, Studia Slavica
journal article

Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Year: 2014
work experience abroad

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Year: 2014
work experience abroad

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Year: 2014
work experience abroad

"Łucyna - moja młodość". Symboliczny obraz rzeki w opowiadaniach Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Nad językowym obrazem psa w polszczyźnie - uwagi metodologiczne
Jana Raclavská, Piotr Szałaśny
Year: 2014, Studia Slavica
journal article

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PROMĚNY POLONISTIKY. Tradice a výzvy polonistických studií
Jana Raclavská
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová ... other authors
Year: 2014
organizing conference, workshop

Srovnávací studium české a polské frazeologie - na příkladu lexému pes
Jana Raclavská
Year: 2014, Historický ústav AV ČR
specialist book chapter

Studia Slavica XVIII/1
Jana Raclavská, Autorský Kolektiv, Joanna Czaplińska
Year: 2014
editorial work

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Year: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

Uniwersytet Gdański
Jana Raclavská
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Gdański
Jana Raclavská
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jana Raclavská
Year: 2014
work experience abroad

Zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim w świetle osiemnastowiecznych zabytków piśmiennych
Jana Raclavská
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cechy ludzkie w frazeologii cieszyńskiej (na przykładzie stałych połączeń wyrazowych z leksemem pies)
Jana Raclavská
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czeskie pozycje encyklopedyczne poświęcone piśmiennictwu antycznemu
Jana Raclavská, Igor Lisový, Igor Lisový
Year: 2013, Repronis, Ostrava
specialist book chapter

Dziecko z zespołem Aspergera
Jana Raclavská, Ewa Huczek
Year: 2013, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej
specialist book chapter

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Year: 2013
work experience abroad

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Year: 2013
work experience abroad

National discourse and identity: a psycholinguistic perspektive
Jana Raclavská
Year: 2013
published expert opinions, reviews

Pes v české lidové frazeologii - rekonstrukce jazykového obrazu světa
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Year: 2013, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
specialist book chapter

Pies w frazeologii polskiej i czeskiej - studium porównawcze
Jana Raclavská
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slavica iuvenum XIV
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek, Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Jelena Kupcevičová ... other authors
Year: 2013
organizing conference, workshop

St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Tarnovo
Jana Raclavská
Year: 2013
work experience abroad

Studia Slavica XVII/1
Jana Raclavská, Autorský Kolektiv, Joanna Czaplińska
Year: 2013
editorial work

Studia Slavica XVII/2
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů, Joanna Czaplińska
Year: 2013
editorial work

Kształcenie językowe dziecka w warunkach wielojęzyczności
Jana Raclavská
Year: 2012, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała
specialist book chapter

Maria Janion a polský romantismus
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Miejsce Drogi do Nieba Samuela Ludwika Zasadiusa w historii polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 2012, Studia Slavica
journal article

Polština v církevních pramenech 18. století
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Year: 2012, FF OU
specialist book chapter

Przekraczanie granic I
Jana Raclavská
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Przekraczanie granic II
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Sympatia i antypatia w języku jako odbicie stanów fizjologicznych
Jana Raclavská
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dystansowe zaimki osobowe w polszczyźnie wileńskiej i zaolziańskiej
Jana Raclavská, Irena Masojć
Year: 2011, Edukologija
specialist book chapter

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
Jana Raclavská
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Frazeologia polska - zagadnienia ogólne
Jana Raclavská
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kształcenie językowe dziecka w warunkach wielojęzyczności
Jana Raclavská
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nowe trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej - język polski w sferze biznesu
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O Prawdziwej Jedzinej... - jednym z najstarszych zabytków piśmiennictwa katolickiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
specialist book chapter

Studia Slavica XV
Jana Raclavská
Year: 2011
editorial work

Parémie národů slovanských V
Jana Raclavská
Year: 2010
editorial work

Parémie národů slovanských V
Jana Raclavská
Year: 2010
organizing conference, workshop

Studia Slavica XIV. Slovanské studie XIV
Jana Raclavská
Year: 2010
editorial work

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Year: 2010
work experience abroad

*Za późne* nowele Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Year: 2010, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Zaimki dystansowe w polszczyźnie wileńskiej i zaolziańskiej
Jana Raclavská
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polská republika), přednášky v oboru polský jazyk a pedagogika
Jana Raclavská
Year: 2009
work experience abroad

Slovanské studie XIII. Studia Slavica XIII
Jana Raclavská
Year: 2009
editorial work

Uniwersytet Šląski w Katowicach
Jana Raclavská
Year: 2009
work experience abroad

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Year: 2009
work experience abroad

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Year: 2009
work experience abroad

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polsko)
Jana Raclavská
Year: 2008
work experience abroad

Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Soňa Rábeková, Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Regionalna odmiana polszczyzny cieszyńskiej i jej specyfika
Jana Raclavská
Year: 2008, Vilniuaus pedagoginio universiteto leidykla
specialist book chapter

Roman Madecki, Myślę, więc mówię. Tekst - Dyskurs - Szyftery - Gatunki mowy
Jana Raclavská
Year: 2008, Studia Slavica XII. Slovanské studie XII.
journal article

Słowo wstępne. Předmluva
Jana Raclavská
Year: 2008, Společnost přátel polské knihy
specialist book chapter

Studia Slavica XII. Slovanské studie XII
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2008
editorial and language revision

Úvodní slovo. Słowo wstępne
Jana Raclavská
Year: 2008, Sdružení přátel polské knihy
specialist book chapter

Vilniaus Pedagoginio Universiteto Slavistikos Fakultetas
Jana Raclavská
Year: 2008
work experience abroad

Vytvoření předmětu Tlumočnický proseminář na filozofické fakultě Ostravské univerzity
Jana Raclavská
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

Język osiemnastowiecznych zabytków kościelnych Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Year: 2007, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
specialist book chapter

Niektóre zagadnienia procesu kształtowania się regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slovanské studie XI. Studia Slavica XI
Jana Raclavská
Year: 2007
editorial and language revision

Uniwersytet Ostrawski. Polonistyka w Czechach (3)
Jana Raclavská
Year: 2007, Zwrot
journal article

Vývojové tendence polského jazyka na Těšínsku od poloviny XIX. století
Jana Raclavská
Year: 2007
abstract in proceedings

Henryk Sienkiewicz. Tradice- současnost-recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Year: 2006
editorial and language revision

K otázce jazykové situace na Těšínsku
Jana Raclavská
Year: 2006
abstract in proceedings

Pocta Evě Mrhačové
Jana Raclavská, Mieczyslaw Balowski
Year: 2006
editorial and language revision

Studia Slavica X. Slovanské studie X
Jana Raclavská
Year: 2006
editorial and language revision

Symbolika kolorów w pieśniach ludowych Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Year: 2006
abstract in proceedings

Předložky jako potenciální zdroj řečových bariér v česko-polské a česko-ruské komunikaci
Mojmír Vavrečka, Jana Raclavská
Year: 2005
abstract in proceedings

Překladové ekvivalenty českých dativních vazeb v ruštině a polštině
Mojmír Vavrečka, Jana Raclavská
Year: 2005
abstract in proceedings

Slovanské Studie IX. Studia Slavica IX.
Jana Raclavská
Year: 2005
editorial and language revision

Slovesné dativní vazby v češtině, polštině a ruštině
Mojmír Vavrečka, Jana Raclavská
Year: 2005
abstract in proceedings

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Year: 2005
abstract in proceedings

Jazyková výuka polštiny v bakalářském programu
Jana Raclavská
Year: 2004
abstract in proceedings

Polonistická studia v Ostravě - současnost a perspektivy
Jana Raclavská
Year: 2004
abstract in proceedings

Studia Slavica VIII. Slovanské studie VIII
Jana Raclavská
Year: 2004
editorial and language revision

Świat kolorów poezji Wisławy Szymborskiej
Jana Raclavská
Year: 2004
abstract in proceedings

Wisława Szymborska. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Year: 2004
editorial and language revision

Parémie národů slovanských. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho Mudrosloví
Jana Raclavská
Year: 2003
editorial and language revision

Rajski ogródeczek Jana Arndta w tłumaczeniu Samuela Ludwika Zasadiusa
Jana Raclavská
Year: 2003
abstract in proceedings

Studia Slavica VII
Jana Raclavská
Year: 2003
editorial and language revision

Elementy perswazji w kazaniach Jerzego Heczki
Jana Raclavská
Year: 2002
abstract in proceedings

Język polski na Śląsku Cieszyńskim (pod koniec XVIII wieku)
Jana Raclavská
Year: 2002
abstract in proceedings

Multietniczne środowisko kulturowe Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Year: 2002
abstract in proceedings

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice
Jana Raclavská, Eva Mrhačová, Eva Jandová, Jürgen Hartung
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Slovanské studie V. Studia Slavica V
Jana Raclavská
Year: 2002
editorial and language revision

Studia Slavica VI. Slavistika osudem a volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského. SFF OU č. 202
Jana Raclavská
Year: 2002
editorial and language revision

Univerzitní obor polonistika, jeho problémy a potřebnost v regionu
Eva Mrhačová, Jana Raclavská
Year: 2002
abstract in proceedings

Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim do roku 1848
Jana Raclavská
Year: 2001, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Kilka uwag na temat problemów badawczych polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 2001
abstract in proceedings

Nauczanie języka polskiego w systemie punktowym na Uniwersytecie Ostrawskim
Jana Raclavská
Year: 2001
abstract in proceedings

Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I
Jana Raclavská, Eva Mrhačová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Władysław Stanisław Reymont na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej
Jana Raclavská, Irena Konderlová
Year: 2001
abstract in proceedings

Władysław Stanisław Reymont na łamach prasy cieszyńskiej
Jana Raclavská, Irena Konderlová
Year: 2001
abstract in proceedings

Władysław Stanisław Reymont. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Year: 2001
editorial and language revision

Costa Brava. Wybór
Jana Raclavská
Year: 2000
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Zasłużony dla polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 2000, Kalendarz Śląski na rok 2001
journal article

Adam Mickiewicz na łamach prasy cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 1999
abstract in proceedings

Badania regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej XIX wieku
Jana Raclavská
Year: 1999
abstract in proceedings

Polonica 1997. Sborník příspěvků z VI. konference polonistů České republiky
Jana Raclavská
Year: 1999
editorial and language revision

Adam Mickiewicz na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Year: 1998
abstract in proceedings

Česká a polská mládež o sobě - Młodzież polska i czeska o sobie
Jana Raclavská, Josef Šmajs, Milan Myška, Wojciech Świątkiewicz
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku (Polský jazyk na Těšínsku v 19. století)
Jana Raclavská
Year: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Polacy i Czesi na Śląsku Cieszyńskim w okresie Wiosny Ludów
Jana Raclavská
Year: 1998
abstract in proceedings

Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku
Jana Raclavská
Year: 1997
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Sytuacja językowa rodziny polsko-czeskiej w Ostrawie
Jana Raclavská
Year: 1997
abstract in proceedings

Uniwersytet Ostrawski: Katedra Polonistyki - placówka edukacji regionalnej
Jana Raclavská
Year: 1997
abstract in proceedings

August Kaluža (1776-1830) slezský Carl Linné z Koutů u Hlučína
Jana Raclavská
Year: 1996
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Jan Amos Komeński. Kolokwium polsko-czesko-słowackie
Jana Raclavská
Year: 1996
editorial and language revision

Pokus Komenského o vytvoření univerzálního jazyka
Jana Raclavská
Year: 1996
abstract in proceedings

90 lat Polskiej Szkoły Podstawowej w Oldrzychowicach-Równi
Jana Raclavská
Year: 1996, Neoset
specialist book

Materiały do badań dziewiętnastowiecznej polszczyzny Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Year: 1995
abstract in proceedings

Warunki rozwoju języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Year: 1995
abstract in proceedings

Polonizmy w protokołach gminnych z Tyry (przełom XVIII-XIX wieku)
Jana Raclavská
Year: 1993
abstract in proceedings

Sposób zapisywania nazwisk w Tyrze (Śląsk Cieszyński) na przełomie XVIII i XIX wieku
Halina Klimsza, Jana Raclavská
Year: 1993
abstract in proceedings

Analiza błędów w wypracowaniach uczniów Gimnazjum w Jevíčku
Jana Raclavská
Year: 1992
abstract in proceedings

Język polski na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Year: 1992, Kalendarz Śląski
journal article

Proces, który wstrząsnął regionem ostrawskim
Jana Raclavská
Year: 1992, Głos Ludu
journal article

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská, Václav Bělohradský, Marian Gerlich, Kolektiv Autorů
Year: 1992, Instytut Śląski w Katowicach
specialist book chapter

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej (prezentacja księgi protokołów z Tyry)
Jana Raclavská
Year: 1992
abstract in proceedings

Anioł pasterzom mówił... (analiza jednej z najstarszych kolęd polskich)
Jana Raclavská
Year: 1991, Zwrot
journal article

Kontrakty kupna. Z badań nad przeszłością gwary cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 1991, Głos Ludu
journal article

O języku dziecka
Jana Raclavská
Year: 1991, Głos Ludu
journal article

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 1990
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
ABP1Seminář k bakalářské práci 1
ABP2Seminář k bakalářské práci 2
ABP3Seminář k bakalářské práci 3
AGPL1Gramatika polského jazyka 1
AGPL2Gramatika polského jazyka 2
AGPL3Gramatika polského jazyka 3
AGPL4Gramatika polského jazyka 4
BGPJ1Gramatika polského jazyka 1
BGPJ3Gramatika polského jazyka 3
BSJK2Seminář k závěrečné práci 2
DPJTKapitoly z dějin pol. jazyka na Těšínsku
KFONPraktická fonetika
KGRA1Gramatika polštiny 1
KGRA2Gramatika polštiny 2
KGRA3Gramatika polštiny 3
KGRA4Gramatika polštiny 4
KODPROdborná praxe
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KSBP2Seminář k bakalářské práci 2
KSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KSTLÚvod do stylistiky polštiny
MP450Zapojení do mezinár. výzkum. projektu A
MP900Zapojení do mezinár. výzkum. projektu B
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
PDP2Diplomový seminář 2
PFRAZFrazeologie
PSTYLStylistika polštiny
SBK1ASZZ - Písemná část
SBK2ASZZ - Polština ve sféře podnikání
SBK3ASZZ - Polská kultura a reálie
SBK4ASZZ - Polský jazyk
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
STVSeminář translatolog. výzkumných metod
SZB1DSZZ - část - Polský jazyk a literatura
SZB1JSZZ - část - Polský jazyk
SZB2JSZZ - část - Polská literatura
VYUKAVýuková činnost
1GPL1Gramatika polštiny 1
1GPL2Gramatika polštiny 2
1GPL3Gramatika polštiny 3
3FRAUFrazeologie
3FRAZFrazeologie
3JAK1Jazyková kultura 1
3JAK2Jazyková kultura 2
3JKLUJazyková kultura polštiny pro učitele
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3STL1Stylistika 1
3STL2Stylistika 2
3STYUStylistika polštiny pro učitele
3SZ1SZZ - Polský jazyk
3SZ1USZZ-část-Polský jazyk a lit. s didaktik.
3SZ2SZZ - Polská literatura
3SZ3YSZZ - Teorie a praxe překladu (ústní)
3SZ4YSZZ - Teorie a praxe překladu (písemná)
5KTDLKapitoly z teorie a dějin lingvistiky
5SZStátní doktorská zkouška
6JKKKJazyková, komunik. a kult. kompetence
6UPJVÚtvary polského jazyka a jejich vývoj
7DPJTDějiny psané a mluvené polštiny
7FONUFonetika polštiny pro učitele
7SEJASeminář jazykovědných výz. metod
7SETASeminář translatologických výz. metod
7STYLÚvod do stylistiky polštiny
7ZAMOZahraniční mobilita
8GPL1Gramatika polštiny 1
8GPL2Gramatika polštiny 2
8GPL3Gramatika polštiny 3
8STYLÚvod do stylistiky polštiny
8ZAMOZahraniční mobilita
9CJPCizí jazyk - polština
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9JOSÚvod do etnolingvistiky
9MKMezikulturní komunikace
9SDZStátní doktorská zkouška
9USÚvod do etno-, eko- a sociolingvistiky


AuthorTitleType of thesisYear
Burek AnnaLinguistic Image of the World in the Self-narrations of Polish Migrants in BerlinDoctoral thesis 2018 
Szalasny PiotrCzech Republic and Czechs in Polish-language new media. (Analysis of the linguistic mechanismus of learning and experiencing the world)Doctoral thesis 2016 
Gwuzd Mizerová SimonaThe Woman in Polish Language (The Analysis of the Image of a Woman in Chosen Polish Magazines for Women)Doctoral thesis 2009 
Smužová DarinaLanguage image of "horse" in Czech and Polish phraseology - comparative studyMaster's thesis 2022 
Onderková MałgorzataEmotions in Polish and Czech phraseologyMaster's thesis 2021 
Machalová LenkaA commented artistic translation of selected short stories of titule Idę. Concorde, author W. A. BergerMaster's thesis 2019 
Bocek HalinaLingusitic image of "wisdom" and "stupidity" in Polish proverbsMaster's thesis 2017 
Kočí HanaCzech literature in translation (based on the analysis of the texts of the Silesian Calendar)Master's thesis 2017 
Bartusková MichaelaThe influence of Polish language on Czech lexis during National RevivalMaster's thesis 2016 
Jeřábková NinaChanges in the description of the Polish grammar in the last centuryMaster's thesis 2016 
Ligocký PetrTranslations and translators of Polish poetry of Romantic periodMaster's thesis 2016 
Pająková UrszulaCondition of Reading in Polish among the Adult Population of the Zaolzie RegionMaster's thesis 2016 
Pierchalová BarbaraSemantics of colors in the work of Paweł KubiszMaster's thesis 2016 
Pomykaczová EvaEdward Feitzinger's publishing in CieszynMaster's thesis 2016 
Pribulová KarinA resident of the Zaolzie as a user Polish general languageMaster's thesis 2016 
Pribulová NatalieCulture and education activities as a way to survive (the experience of concentration camp prisoners in Buchenwald)Master's thesis 2016 
Jachnická IzabelaNatural bilingualism in Silesian familiesMaster's thesis 2015 
Szoltys BarboraThe interactive rituals as the part of the national culture (the comparing of the Czechs and of the Poles)Master's thesis 2015 
Waszková LucynaWilhelm Przeczek in the TranslationMaster's thesis 2014 
Swaczynová NaděždaStereotype of a woman in the example of polish jokesMaster's thesis 2012 
Kozieł BeataThe linguistic image of the woman in short stories from Zaolzie ( based on the publications of Józef Ondrusz)Master's thesis 2011 
Michnik RenataPortrait of a man in women´s magazinesMaster's thesis 2011 
Białońová SylvaImage of Woman in Silesian Folk SongsMaster's thesis 2010 
Fryzová DorotaHistory and Present of Polish Primary Education in KarvinaMaster's thesis 2010 
Galbová MonikaLanguage Analysis of 19th-Century Polish Press in Cieszyn SilesiaMaster's thesis 2010 
Mrózek IrenaThe reading in Polish Language of children and young people in ZaolzieMaster's thesis 2010 
Šejvlová VeronikaPoint of a Woman formalized in contemporary Polish and Czech mediaMaster's thesis 2010 
Váhalová ZuzanaSight of family relationships in folklore of CieszynMaster's thesis 2010 
Dúhová ErikaThe influence of Slovak language on Polish language in context of touristic bulletins and leafletsMaster's thesis 2009 
Poljaková RadkaCrossword - key word analysis and their specificationMaster's thesis 2009 
Šimon JiříEducation of Polish National Minority in Lithuania and the Czech RepublicMaster's thesis 2009 
Nowoková LucynaPolish Language in the 18th Century Church Sights in the Těšín RegionMaster's thesis 2008 
Świacová SabinaCharacter of Death in Polish and Czech JokesMaster's thesis 2008 
Zechová RenátaThe View of a Woman in Polish and Especially Ciesyzn ProverbsMaster's thesis 2008 
Byrtus MarianNominal inscriptions on the Těšíns Silesia tomb stones during the years 1930 - 2005Master's thesis 2007 
Ciencialová KatarzynaThe History and Present of Polish Grammar School in Český TěšínMaster's thesis 2007 
Pomykaczová AnnaThe colours in poetry of the Thechien SilesiaMaster's thesis 2006 
Przyhoda KrystynaCeremonial year in Silesia (on examples from Vendryně and Jablunkov)Master's thesis 2006 
Baronová SabinaCondition and Activities of Polish Departments of Public Libraries in the Czech Těšín Silesia Region in the last DecadeMaster's thesis 2005 
Günterová StanislavaThe phraseology in Polish press in the Teschen area of the last decade (based on the example of Głos Ludu)Master's thesis 2005 
Sokalska NataliaProverbs from CieszynBachelor's thesis 2022 
Kończynová VeronikaStereotype of Pole among young people in Ostrava and its surroundingsBachelor's thesis 2021 
Mikulicová KatarzynaThe Second World War Memorial Sites In SilesiaBachelor's thesis 2021 
Niepokój KrzysztofCzech-Polish lexis in sacred architectureBachelor's thesis 2021 
Nováková DorotaGovernmental and Non-governmental Funds in the Polish and Czech Primary Education (Using the Example of Alternatywna Szkoła Podstawowa in Cieszyn and Svobodná škola Hrádeček in Hrádek)Bachelor's thesis 2021 
Reczek MichalCzech-Polish vocabulary of the local governmentBachelor's thesis 2021 
Stárek Korabečná DagmarTourist attractions of the Beskids on the Czech-Polish borderBachelor's thesis 2021 
Wawrzyk MichalCzech - Polish vocabulary in the field of the security forcesBachelor's thesis 2020 
Kaniová MonikaSanatorium in Jablunkov - history and current statusBachelor's thesis 2019 
Novotná MartinaThe County of Kladsko - the land of the three nationsBachelor's thesis 2019 
Orszulik RadekTourist attractions in the border zone - Karviná and its surroundingsBachelor's thesis 2019 
Smužová DarinaFeast of Three Brothers as an example of creating new traditionsBachelor's thesis 2019 
Krutská MichaelaWarsaw museums as a tourist attractionBachelor's thesis 2018 
Kucharczyková MonikaCafé Avion - Yesterday and Today ( Meeting Place of Czechs and Poles)Bachelor's thesis 2018 
Labaj MartinWładysław Niedoba as organiser of Polish cultural life in Cieszyn SilesiaBachelor's thesis 2018 
Pyszková JustýnaPostwar Polish periodicals in the Czech Teschen SilesiaBachelor's thesis 2018 
Hlaváček Ulmannová MonikaTourists attractions Częstochowa and his surrounding areaBachelor's thesis 2017 
Chlebusová EvaCzech - Polish Clothing VocabularyBachelor's thesis 2016 
Loseová AliceCzech-Polish vocabulary in the field of hairdressing and cosmetic servicesBachelor's thesis 2016 
Polák RadoslavCastle Hill in Cieszyn as the historical tourist attractionBachelor's thesis 2016 
Kantorová RůženaBasidiomycota - kinds and collecting (vocablulary)Bachelor's thesis 2015 
Kočí HanaA Contemporary User of a Local Dialect in Tesin (A Sociolinguistic Study)Bachelor's thesis 2015 
Pohlová LenkaHorseriding centres as a modern way of relaxationBachelor's thesis 2015 
Řehounek LadislavPopularisation of Polish music in the Czech RepublicBachelor's thesis 2015 
Sadová VeronikaWeather lores of Cieszyn SilesiaBachelor's thesis 2015 
Schneider PatrykSpecialized Cement Terminology (Czech-Polish-English Dictionary)Bachelor's thesis 2015 
Siwy MarekDOG in polish and czech phraseologyBachelor's thesis 2015 
Adamiková IvonaCzech-Polish Dictionary of FurnitureBachelor's thesis 2014 
Glacová MichaelaThe history and current state of the Polish ethnic group in ZaolzieBachelor's thesis 2014 
Martynek VladislavPoland and Polish people in point of view inhabitants of the Moravian - Silesian region.Bachelor's thesis 2014 
Pribulová NataliePicture of life in the concentration camp Buchenwald (based on analysis of source materials)Bachelor's thesis 2014 
Beličinová MagdalénaThe Tesin Theatre and its contacts with partner institutions in PolandBachelor's thesis 2013 
Černilová JanaArchitectural monuments in the region of Těšín SilesiaBachelor's thesis 2013 
Jachnická IzabelaChildren folk groups in the region of Silesia and their meaning in the cultivating folk traditions (based on example of Łączka)Bachelor's thesis 2013 
Kurzejová BarbaraFormer and present time and perspective activities of Czech-Polish Chamber of Commerce in OstravaBachelor's thesis 2013 
Loboziak MarianNatural Monuments in SilesiaBachelor's thesis 2013 
Mitrengová AnnaThe traditions´ of teachers education in Cieszyn SilesiaBachelor's thesis 2013 
Stankušová BronislavaThe educative areas of Praded´s euroregionBachelor's thesis 2013 
Szoltys BarboraThe linguistic etiquette of Czechs and Poles (the comparative study)Bachelor's thesis 2013 
Sztwiertniová AnnaThe reading interests of children - the first encounter with a bookBachelor's thesis 2013 
Tomanová RadmilaCulinary tradition tied with the ceremonial year in Cieszyn Silesia (for example village Koszarziska)Bachelor's thesis 2013 
Tůmová UršulaHistory of the Evangelical Congregational Church in OstrawaBachelor's thesis 2013 
Zolich MariolaTourist attractions of Karwina and its surroundingsBachelor's thesis 2013 
Bocek HalinaOld Orlova in the past and todayBachelor's thesis 2012 
Cieslarová DanaHistory and the present of the village RopiceBachelor's thesis 2012 
Heider JiříCzech-Polish Construction VocabularyBachelor's thesis 2012 
Kaiserová HanaAmber in The Polish CultureBachelor's thesis 2012 
Mitrengová MonikaActivity of MK PZKO on behalf of keeping the folk-traditions in JablunkovBachelor's thesis 2012 
Pribulová KarinIntroducing the resolution of the Charter for Regional and Minority Languages in the municipal Office in bordur regions (Český Těšín)Bachelor's thesis 2012 
Rozbrojová EvaCzech-Polish gardening terminologyBachelor's thesis 2012 
Rykalová MartinaPolish religious building signed on World heritage UNESCO documentBachelor's thesis 2012 
Salamon KristinaWadowice of Jan Pawel IIBachelor's thesis 2012 
Sumegová IlonaThe Polish stage of the Cieszyn Theater as a propagator of Polish drama in the Czech RepublicBachelor's thesis 2012 
Šefránková MonikaDarkov Spa - Past and PresentBachelor's thesis 2012 
Škorvánková BarboraWhat people talk todayBachelor's thesis 2012 
Waszková LucynaThe Prose Works of Wilhelm PrzeczekBachelor's thesis 2012 
Zmijová GražynaA guide to the village of Bystrzyca nad OlząBachelor's thesis 2012 
Baselidesová JanaHihglanders Festival in Jablunkov - genesis, current status, perspektiveBachelor's thesis 2011 
Brancová RenátaHistory and the present of the village VendryneBachelor's thesis 2011 
Branna ŽanetaThe Followers of Saint Ignatius of Loyola in the Region of Cieszyn SilesiaBachelor's thesis 2011 
Kostka TomaszTourism, sport, recreation and relaxation in Bystrzyca n/Ol.Bachelor's thesis 2011 
Martiníková DagmarRecreation and active relaxation in the town Čeladná (district Frýdek-Místek)Bachelor's thesis 2011 
Matloch RobertTourist attractions of municipality Nydek and its surroundingsBachelor's thesis 2011 
Oborná JolanaThe job opportunities of Polish people abroad within European unionBachelor's thesis 2011 
Pilch MarekThe history and present of brewing in Cieszyn - Castle Brewery Bracki in CieszynBachelor's thesis 2011 
Pomykaczová EvaHistory of the Evangelical Congregational Church in OldřichoviceBachelor's thesis 2011 
Samiec RudolfChristmas Customs and Observances in GródekBachelor's thesis 2011 
Slowiková EwaThe Image of a woman in Polish phraseologyBachelor's thesis 2011 
Vícha VladimírPractical modulation of visits of the tourist attractive places in SilesiaBachelor's thesis 2011 
Dobrkovská JolantaActivity of MK PZKO on behalf of keeping the folk-traditions in Dolny ZukowBachelor's thesis 2010 
Gawlasová MariePolish institute in Prague and its influence to the popularization of polish cultureBachelor's thesis 2010 
Guńková DorotaWork of Society of Young People MK PZKO in AlbrechticeBachelor's thesis 2010 
Hilová TeresaActivity of MK PZKO on behalf of keeping the folk-traditions in OrlovaBachelor's thesis 2010 
Indrová KristýnaActivity for preservation of lore in local branches PZKO in Hawierzow - BledowiceBachelor's thesis 2010 
Michnik RenataThe Folk Proverbs in Cieszyn TerritoryBachelor's thesis 2009 


The dog in Slavonic languages and culture: conceptions and representations III
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The dog in Slavonic languages and culture: conceptions and representations II
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The dog in Slavonic languages and culture: conceptions and representations
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The creation of the subject ?Beginner´s seminar for interpreters? at the Faculty of Arts, Ostrava university
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/1999 - 12/2004
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Mental Map of the Czech Silesia. Consciousness of the Silesian Identity.
Main solverdoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Period1/1998 - 12/2000
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub