Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Lidová etymologie-její specifika a fungování (na příkladu toponymické složky jazyka)
Project IdGP405/07/P144
Main solverprof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2009
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
Anotation