Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vybudování laboratoře molekulární biologie na Katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Project IdFRVŠ 1845/A/a
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Anotation