Courses

Course title:Language policy
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 7JAPB
Credits:3
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je představit studentům jazykovou politiku a jazykové právo, a to jak v kontextu českého jazyka, tak i v širších a obecných souvislostech. Téma bude zpracováváno nejen synchronně, ale i diachronně a studenti se rovněž seznámí s problematikou menšinových jazyků či přejmenovávání. Formou přednášek, ale především diskuzí a práce s texty si studenti doplní základní lingvistické znalosti o problematiku jazykového managementu.