Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Tereza Klemensová

Tereza Klemensová

Academic degree, name, surname:Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.
Room, floor, building: D 504, Building D
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1865
E-mail:No record found.Between Cultural Heritage and Marketing: German Place Names in Post-Communist Czechia
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2021, Palgrave Macmillan
specialist book chapter

German place names in the Czech Lands - the perspective of post-war opinion journalism
Tereza Klemensová, Jaroslav David
Year: 2021, Beiträge zur Namenforschung
journal article

Věda mnoha jmen: onomastické termíny v publicistice Českého národního korpusu
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký
Year: 2021, Jazykovedný časopis
journal article

Zeměpisné názvy v pohraničí po roce 1945 na příkladu okresu Jeseník
Tereza Klemensová
Year: 2021, Pavel Mervart
specialist book

Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová
Year: 2020, Slovo a slovesnost
journal article

Böhmisch Gasse, Schillerstrasse, Titova, Školní - One Street, Many Names. Urbanonymy in the Czech Borderlands during 20th century
Tereza Klemensová
Year: 2019, Acta onomastica
journal article

Still having a conflict potential? German and Hungarian toponyms in the Czech and Slovak national corpora texts
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2019, MISCELLANEA GEOGRAPHICA - REGIONAL STUDIES ON DEVELOPMENT
journal article

Německá toponyma a poněmčování v zajetí nacionalismu 19. století
Tereza Klemensová
Year: 2018, Naše řeč
journal article

V Gruntě a Špicberk - toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)
Tereza Klemensová
Year: 2017, Naše řeč
journal article

Proměny chápání krajiny prizmatem korpusového výzkumu v letech 1990-2019
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Between Cultural Heritage and Marketing: German Place Names in Post-Communist Czechia
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2021, Palgrave Macmillan
specialist book chapter

German place names in the Czech Lands - the perspective of post-war opinion journalism
Tereza Klemensová, Jaroslav David
Year: 2021, Beiträge zur Namenforschung
journal article

Reflection of German personal names in Czechia from the perspective of postwar opinion-journalism
Tereza Klemensová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Souboj Géra a Ondry. Antroponyma ve Slezských písních pohledem klíčových slov a kolokací
Tereza Klemensová, Kristýna Kovářová, Michal Místecký
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stříbropěnná, rozběsněná, milovaná - jména řek v textu
Kristýna Kovářová, Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

?The motto of us is to be: To degermanize completely our homeland? - German Place Names in the Perspective of Post-war Opinion Journalism
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Věda mnoha jmen: onomastické termíny v publicistice Českého národního korpusu
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký
Year: 2021, Jazykovedný časopis
journal article

Zeměpisné názvy v pohraničí po roce 1945 na příkladu okresu Jeseník
Tereza Klemensová
Year: 2021, Pavel Mervart
specialist book

Lenka Křížová ? Jiří Martínek a kol.: Od Karlova mostu ke Gottwaldovu: Osobnosti v názvech měst a míst
Tereza Klemensová
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Mnohost v jazykové krajině - od morfologie přes gramotnost k diskuzím o vizuálním smogu
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2020, Jednota tlumočníků a překladatelů
specialist book chapter

Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová
Year: 2020, Slovo a slovesnost
journal article

Böhmisch Gasse, Schillerstrasse, Titova, Školní - One Street, Many Names. Urbanonymy in the Czech Borderlands during 20th century
Tereza Klemensová
Year: 2019, Acta onomastica
journal article

Konstrukt staré češtiny
Tereza Klemensová, Kristýna Kovářová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lázně Jeseník, nebo Gräfenberg? Propria v jazykové krajině a jejich tematizace
Tereza Klemensová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Německá toponymie českých zemí po roce 1989 - nostalgie, paměť, revitalizace
Tereza Klemensová, Jaroslav David
Year: 2019, Veda, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV
specialist book chapter

PL, Katowice: Uniwersytet Śląski - Erasmus+
Tereza Klemensová
Year: 2019
work experience abroad

Still having a conflict potential? German and Hungarian toponyms in the Czech and Slovak national corpora texts
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2019, MISCELLANEA GEOGRAPHICA - REGIONAL STUDIES ON DEVELOPMENT
journal article

Urbanonymie českého pohraničí: kvantitativní průzkum honorifikačního motivu
Tereza Klemensová, Michal Místecký
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Böhmisch Gasse, Schillerstrasse, Titova, Školní - One Street, Many Names. Urbanonymy in the Czech Borderlands during 20th century
Tereza Klemensová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konstrukt staré češtiny v historické próze 19. a 20. století
Tereza Klemensová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Names of Healing Springs as the Mirror of Czech-German Language Contacts
Tereza Klemensová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Německá toponyma a poněmčování v zajetí nacionalismu 19. století
Tereza Klemensová
Year: 2018, Naše řeč
journal article

Still Having a Conflict Potential? German Place Names in Czechia, Hungarian Place Names in Slovakia
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SVK, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Erasmus +
Tereza Klemensová
Year: 2018
work experience abroad

Výzkum jazykové krajiny a jeho význam pro toponomastiku (na příkladu českého pohraničí)
Tereza Klemensová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Živá toponymie českého pohraničí (na příkladu několika obcí okresu Jeseník)
Tereza Klemensová
Year: 2018, Polska akademia nauk - Instytut jezyka polskiego
specialist book chapter

DEU, Leipzig: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa - program VIA
Tereza Klemensová
Year: 2017
work experience abroad

Koncept jazykové krajiny a nového regionalismu ve výzkumu onymie
Tereza Klemensová, Kristýna Kovářová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Němčina v jazykové krajině pohraničí (na příkladu toponymie a chrématonymie vybraných obcí Jesenicka)
Tereza Klemensová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Německá toponymie českých zemí po roce 1989 - nostalgie, paměť, revitalizace
Jaroslav David, Tereza Klemensová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neslovanské prvky v jesenické toponymii
Tereza Klemensová
Year: 2017, Pavel Mervart
specialist book chapter

Nové přístupy k výzkumu toponymie
Tereza Klemensová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SVK, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Erasmus+
Tereza Klemensová
Year: 2017
work experience abroad

The bohemization of the German place names in the Czech borderlands after 1945
Tereza Klemensová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

V Gruntě a Špicberk - toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)
Tereza Klemensová
Year: 2017, Naše řeč
journal article

Neslovanské prvky v jesenické toponymii
Tereza Klemensová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nestandardizovaná toponyma v českém pohraničí (na příkladu několika lokalit bývalého okresu Jeseník)
Tereza Klemensová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poválečná bohemizace oikonym (na příkladu Jesenicka)
Tereza Klemensová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Blizňáková BarboraToponymy of the village Ratiboř in the region VsetínMaster's thesis 2022 
Klegová ZuzanaToponymy in a multilingual area - the Polish borderlandBachelor's thesis 2022 
Maradová ZuzanaToponymic centre and toponymic periphery of the city of MikulovBachelor's thesis 2022 
Camfrlová MichaelaEthnic stereotyping of propria as part of folk humorBachelor's thesis 2021 
Folwarczná AnetaCzech vs. world languages - an analysis of the linguistic landscape of TěšínskoBachelor's thesis 2019 
Danielová TerezaNon-standardized toponymy in the Czech borderland after 1945 (illustrated with the selected localities in the district of Jeseník)Bachelor's thesis 2018 


No record found.

rss
social hub