Courses

Course title:Subject of the individual study plan
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Literature and Literary Criticism
Course code:KCL / 6PISP
Credits:10
Semester:Winter / Summer
Level of study:Ph.D.
Format of study:Lecture 13 [Hours/Week], Seminar 26 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. (G); prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Student si volí po dohodě se školitelem konkrétní předmět ze studijních plánů jakéhokoli studijního programu na OU, a to podle specifik disertačního projektu.