Courses

Course title:Historia jezyka polskiego / History of the Polish Language
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Polish
Course code:KPF / 3VPOL
Credits:5
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. dr hab. Mieczyslaw Józef Balowski (G); PhDr. Urszula Kawala Kolberová, Ph.D.
Language:Polish
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:W ramach przedmiotu KPF/3VPOL student zyska wiedze o pochodzeniu i rozwoju jezyka polskiego w trzech okresach: staropolskim, sredniopolskim i nowopolskim. Okresy analizowane beds pod wzgledem fonologicznym, morfologicznym, skladniowym, leksykalnym oraz z uwzglednieniem roznych tendencji w poszczegolnych okresach rozwoju jezyka. W trakcie cwiczen dokonana zostanie analiza przykladow z roznych etapow rozwoju polszczyzny, dokumentujacych zmiany rozwojowe w indywidualnych planach jezyka. Nacisk położony bedzie na zrozumienie diachronicznego spojrzenia na zjawiska jezykowe zwlaszcza te, ktore bezposrednio doprowadzily do stworzenia systemu poprawnej polszczyzny. Uwaga zwrocona zostanie rownież na polskie dialekty i ich cechy, ze szczegolnym uwzglednieniem dialektu cieszynskiego. Students are informed about the origins of the development of Polish language in the following periods - old Polish, medivial Polish and modern Polish. The individual stages of the phonologic, morphological, syntactic, lexical levels as well as the tendencies in the individual periods of the language development will be followed. The seminars are based on the analysis of samples from the distinct developmental stages of Polish language. The samples illustrate the developmental changes on the individual langauge levels: the emphasis is placed on understanding diachronic perspective of language phenomena, namely those that directly lead to the origin of standard language. The attention will be also paid to dialects and their character with special respect to Cieszyn dialect.