Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Mieczyslaw Józef Balowski


Academic degree, name, surname:prof. dr hab. Mieczyslaw Józef Balowski
Room, floor, building: D 602, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1842
E-mail:No record found.Antikódy Václava Havla
Mieczyslaw Balowski
Year: 2021
organizing exhibition (E)

Dyskursy polityczne w Polsce i Czechach po roku 1989: gatunki, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne / Politické diskurzy v Polsku a Česku po roce 1989: žánry, komunikační strategie, mediální obrazy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Kategoria opozycji (swój - obcy) i pozornej opozycji (swój - inny) w języku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2021, Vydavateľstvo Belianum
specialist book chapter

Kody i antykody twórczości Václava Havla
Mieczyslaw Balowski
Year: 2021
organizing conference, workshop

Kolejna publikacja słownikowa o czeskich kulturemach
Mieczyslaw Józef Balowski
Year: 2021, Bohemistyka
journal article

Najnowsza bibliografia frazeologiczna
Mieczyslaw Balowski
Year: 2021, Bohemistyka
journal article

Nehringův přínos ke studiu česko-polských jazykových vztahů
Mieczyslaw Balowski
Year: 2021, Západočeská univerzita v Plzni
specialist book chapter

Nie/pozorne oczywistości. Współczesna aforystyka rosyjska
Mieczyslaw Balowski
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Valerij Mokijenko osmdesátníkem
Mieczyslaw Józef Balowski
Year: 2021, Český jazyk a literatura
journal article

Anthroponyms of the Polish-Czech border area (The Moravian Gate)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2020, Bohemistyka
journal article

Czeska i polska literatura po 1918 roku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2020
organizing exhibition (E)

Czeskie frazeologizmy z komponentem ?muž? i jego synonimami
Mieczyslaw Balowski
Year: 2020
abstract in proceedings

Gramatyka czeska w tabelach
Mieczyslaw Balowski
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Konwencja i kreacja jako siła napędowa rozwoju języka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2020, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
specialist book chapter

Konwencja i kreacja w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2020
editorial work

Mezi gramatikou a pragmatikou
Mieczyslaw Balowski
Year: 2020
research report

Prof. M. Cechova laureatką Nagrody im. Milady Paulovej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2020
research report

Wielokulturowość antroponimii czesko-polskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2020, Wydawnictwo PSP
specialist book chapter

Badania onomastyczne i dialektologiczne Rudolfa Šrámka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019
editorial work

Gabriela Olchowa, System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku. Gaudeamus, Hradec Králové 2018, ss. 240
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019
research report

Historia i współczesność paremii łużyckich
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Konwencja i kreacja w języku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konwencja i kreacja w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019
organizing conference, workshop

Korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Měško nebo Dago, Dobrava nebo Doubravka - jména prvního polského vládce a jeho české manželky
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019, Bohemistyka
journal article

Peterburskie badania nad przysłowiami czeskimi
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Přidaná hodnota exilu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Socjoonamastyczna analiza nazwisk mieszkańców Raciborza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Vědecko-výzkumná práce poznaňské bohemistiky
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019, Bohemistyka
journal article

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Bohemica w czasopiśmie 'Łužica' (szkic do problemu)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018, Studia Filologiczne
journal article

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
editorial work

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
editorial work

Československý jazyk a myšlenka nezávislého národa
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Československý jazyk a myšlenka nezávislosti československého národa
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Droga 'Bohemistyki' do bazy Scopus
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historia i współczesność paremii łużyckich
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inskrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego. Studium genologiczne
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Język wydarzeń roku 1968
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Miedzy dialogiem a monologiem
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Obcy czy inny w języku i literaturze
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018, IFS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
specialist book chapter

Obraz mężczyzny we frazeologii czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz świata w czeskiej frazeologii (wybrane zagadnienia)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Wydawnictwo PRO
specialist book

Polska i czeska terminologia onomastyczna (koncepcja słownika)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poznańskie Spotkania Językoznawcze
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Poznańskie Studia Językoznawcze
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Přednášky na Prešovské univerzitě
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
work experience abroad

Přednášky na Univerzitě v Petrohradu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
work experience abroad

Rok 1918 - niepodległość
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
organizing exhibition (E)

Sposób przedstawiania kobiety zawarty w polskich, czeskich, górnołużyckich i niemieckich przysłowiach opublikowanych w dziewiętnastym wieku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Studia Filologiczne
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
editorial work

Vědecký výzkum poznaňské bohemistiky
Mieczyslaw Balowski
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

. System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Antroponimia polsko-czeskiego pogranicza (na przykładzie gminy Krzanowice)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bohemistyczne zainteresowania Władysława Nehringa
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydawcniwto PRO
specialist book chapter

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
editorial work

Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Jubileusz Profesor Jana Kořenskiego
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017, Bohemistyka
journal article

Jubileusz Profesora Viktora Viktory
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017, Bohemistyka
journal article

K výuce terminologie v lingvodidaktice
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017, Nakladatelství Pavel Mervart
specialist book chapter

Kategoria opozycji (swój - obcy) i pozornej opozycji (swój - inny) w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kształcenie Językowe. Tom 15
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Kształtowanie etosu małej ojczyzny na przykładzie Prochowic
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
published expert opinions, reviews

O komparativním studiu jazyků
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O rozwoju terminologii czeskiej słów kilka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
specialist book chapter

Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
organizing conference, workshop

Particles with evaluative and postural modality as possible devices of manipulation
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, vol. 24, nr 2
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Přednášky
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
work experience abroad

Přednášky
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
work experience abroad

Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura III
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Sztuczny raj? Upojenie ideą wielkiego miasta (na przykładzie nazw ulic Polskiej Ostrawy)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Władysław Nehring, Wpływ języka i literatury staroczeskiej na język i literaturę staropolską
Mieczyslaw Balowski, Janusz Siatkowski
Year: 2017
editorial work

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
editorial work

Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjologicznego
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Formalna i semantyczna analiza imion zwierząt domowych w wybranych językach słowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Chaos i ład jako porządek organizujący tekst
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Wydawnictwo PRO
specialist book chapter

Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
editorial work

Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Od počátků k současnosti (1955?2015). 60 let bohemistiky na ELTE
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Odrodzenie narodowe na Słowacji
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016, Studia Filologiczne
journal article

Praktyka frazeodydaktyczna na przykładzie nauczania języka chorwackiego polskich studentów kroatystyki
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Staroczeskie rękopisy w Bibliotece Narodowej w Wiedniu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016, Bohemistyka
journal article

Studia Filologiczne
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
editorial work

Świat awifauny II w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego ptactwo czyste i nieczyste
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
work experience abroad

VIII. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyklu: Čeština - jazyk evropský a světový
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wielokulturowość antroponimii czesko-polskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Władysław Nehring o dawnych polsko-czeskich stosunkach językowych
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wpływ Biblii na stereotyp mężczyzny
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Współrzędne czasu i miejsc
Mieczyslaw Balowski, Grazyna Balowska
Year: 2016
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Wymienię cię na nowszy model!
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016, Oficyna Wydawnicza ATUT
specialist book chapter

Západoslovanská rčení
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Milan Hrabal, Alfred Měškank, Justyna Pomierska ... other authors
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Aforyzm w perspektywie genologicznej i dyskursywnej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
abstract in proceedings

Bohemistyczne zainteresowania Profesor Ewy Siatkowskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015, Bohemistyka
journal article

Czeskie przekłady poezji Wisławy Szymborskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
abstract in proceedings

Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
editorial work

Doświadczanie codzienności. Zarys problematyki
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
specialist book chapter

František Čermák, "Proverbs: Their Lexical and Semantic Features, Burlington, Vermont: "Proverbium" in cooperation with the Institute of the Czech National Corpus", The University of Vermont
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
editorial work

Chaos i ład jako czynniki organizujące tekst
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chaos i ład w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
organizing conference, workshop

Języki słowiańskie w procesie przemian
Mieczyslaw Balowski, Gabriela Olchowa
Year: 2015
editorial work

Komunikacja na pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
organizing conference, workshop

Muž v jazyce a kultuře
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Náhrobní nápisy na Těšínsku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O funkcji kumulatywnej czeskich egzonimów
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula
specialist book chapter

Posudek doktorské práce Nazwy miar przestrzeni w historii polszczyzny, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Posudek doktorské práce Rozwój dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników od XIV wieku do współczesności, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Posudek doktorské práce Stałe związki frazeologiczne w dydaktyce języka chorwackiego jako obcego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Posudek doktorské práce Vlastné mená v slovenských a poľských náboženských textoch z porovnávacieho hľadiska, Uniwersytet Jana Amose Komeńského v Bratislave
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Posudek habilitační práce Eufemizmy we współczesnym języku słowackim, Univerzita Slezská v Katovicích
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Przemiany języka czeskiego: spisovná čeština czy standardní jazyk?
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
specialist book chapter

Przemiany języka czeskiego: spisovná čeština czy standardní jazyk?
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ruská akademie věd v Moskvě
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
work experience abroad

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015, Wydawnictwo Polihymnia
specialist book chapter

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tematyczny czesko-polsko-rosyjskio i polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
research reports and final reports of opposed grants

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
work experience abroad

Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
abstract in proceedings

Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aforyzm w perspektywie genologicznej i dyskursywnej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akvizice češtiny a propriální sféra jazyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014, Poznańskie Spotkania Językoznawcze
journal article

Bohemistyka XIV
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
editorial work

Dynamiczne układy w opisie leksykograficznym (na przykładzie terminologii) a słowniki specjalistyczne
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014, PWSZ w Raciborzu
specialist book chapter

Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
organizing conference, workshop

Havlowska wizja Europy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter

Komunikacja na pograniczu w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepcja Františka Čermáka leksykograficznego opisu przysłów
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncepcja Františka Čermáka leksykograficznego opisu przysłów
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Leksyka specjalistyczna a komunikacja w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
specialist book chapter

Nazwy własne w podręcznikach glottodydaktycznych
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014, Karolinum
specialist book chapter

O języku Psałterza Małgorzaty z chrestomatii Františka Čelakovskiego
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Parémie národů slovanských VII
Ljuba Mrověcová, Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Urszula Kolberová
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Polská bohemistika na začátku 21. století
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka v Praze
specialist book chapter

Polsko-czeski słownik terminów zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski, Sebastian Andrzej Taboł, Alina Zimna, Grażyna Balowska, Justyna Kościukiewicz, Joanna Maksym-Benczew, Anna Wróblewska ... other authors
Year: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
specialist book

Sociokulturní složka učebnic češtiny jako cizího jazyka (na příkladu vlastních jmen)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014, Univerzita Karlova
specialist book chapter

Terminologia zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych - założenia projektu i jego realizacja
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014, PWSZ w Raciborzu
specialist book chapter

Václav Havel. Człowiek - pisarz - filozof - polityk
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
editorial work

Vyvoj polskeho jazyka a dialektologie
Urszula Kolberová, Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Wyraz żargonowy czy termin? Próba opisu leksyki socjolektu policyjnego
Mieczyslaw Balowski, Tomasz Marcinkowski
Year: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
specialist book chapter

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
editorial work

Codzienność zapisana w nazwach ulic Ostrawy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czeska relacja wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Gdańskiem w 1577 roku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
abstract in proceedings

Czeskie przekłady poezji Wisławy Szymborskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Damborský, Jiří
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
specialist book chapter

Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
organizing conference, workshop

Dynamiczne układy w opisie leksykograficznym (na przykładzie terminologii) a słowniki specjalistyczne
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Frazeologizmy czeskie z komponentem muž
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Język przekładów literatury polskiej na język górnołużycki
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Leksykograficzne problemy opisu terminologii (ze szczególnym uwzględnieniem służb reagowania w sytuacjach kryzysowych)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
organizing conference, workshop

Nazwy własne jako nośnik treści socjokulturowych
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polská bohemistika na začátku 21. století
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polsko-czeski słownik terminologiczny: możliwości i ograniczenia
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sobotkovy aforismy na pozadí současné české aforistiky
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013, Bohemistyka
journal article

Sociokulturní kompetence v učebnicích češtiny jako cizího
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Terminologia zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych. Cz. 1. Służby reagowania w sytuacjach kryzysowych na pograniczu
Mieczyslaw Balowski, Grażyna Balowska, Sebastian Taboł, Anna Wróblewska
Year: 2013, PWSZ Racibórz
specialist book

Akulturacja Żydów na przykładzie inskrypcji nagrobnych w Ostrawie
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dodatek ( 500 hesel do Polsko-českého slovníku K. Olivy)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012
others

Havlowska wizja Europy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jaroslav Lipowski, Operatívna fonetika slovečiny, češtiny a pol´štiny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ISBN 978-83-229-3202-5
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w Jezyku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Year: 2012
editorial work

Konflikt pokoleń i różnice cywilizacyjne w języku czeskim. Zarys problemu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012, Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
specialist book chapter

Postawy Polaków wobec Czechów i mniejszości czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012, Wydawnictwo Sejmowe
specialist book chapter

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012, Nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum
specialist book chapter

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012
abstract in proceedings

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012
abstract in proceedings

Stylistyka nagrobków cmentarza w Polskiej Ostrawie
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012, Bohemistyka
journal article

Założenia i cele programu badawczego Terminologia Zintegrowanego Systemu Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych w ramach grantu Czesko-polskie Centrum Leksykograficzne
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zarys dziejów bohemistyki w Polsce
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012, Wydawnictwo Sejmowe
specialist book chapter

100 rocznica urodzin Profesora Josefa Hrabaka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012, Bohemistyka
journal article

Český jazyk a literatura: generační střed a civilizační rozdíly
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
organizing conference, workshop

Jazyk a kultura - bariéry a hranice překladu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter

K otázce dějin české aforistiky
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011, Pedagogická fakulta UJEP
specialist book chapter

Morawy - historia dawna i współczesna
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
editorial work

Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
organizing conference, workshop

Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011, Poznańskie Studia Językoznawcze
journal article

Panelová diskuse o Balabanovi
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poznańscy bohemiści I połowy XX wieku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiwicza w Poznaniu
specialist book chapter

Poznańscy bohemiści I połowy XX wieku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
editorial work

Przestrzeń jako kategoria językowa
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011, Usta ad albim Bohemica
journal article

(rec.) Mira Načeva-Marvanová, Perfektum v současné češtině. Korpusová studie jeho gramatikalizace na bázi Českého národního korpusu,Nakladatelství Lidových novin, Ústav Českého národního korpusu, Praha 2010, ISBN 978-80-7422-041-8
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
others

"Rodzinna Europa" Czesława Miłosza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Różnice kulturowe i pokoleniowe w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stylistyka nagrobków cmentarza Polskiej Ostrawy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svět kreslený slovem
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
editorial work

Tożsamość narodowa w społeczeństwie wielokulturowym na przykładzie języka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

V. Mokijenko, Ja. Guljuszkina, Razgovornyj czeszskij w dialogach, Sankt-Peterburg 2011, 128 s. ISBN 978-5-9925-0643-3
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
others

Walencja kulturowa a identyfikacja narodowa w społeczeństwie wielokulturowym
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011, Išleido leidykla Edukologija Vilnius
specialist book chapter

Zrozumieć Czechy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historyczne uwarunkowania współczesnej dyferencjacji języka czeskiego
Mieczyslaw Balowski
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jubileusz Profesora Ernsta Eichlera
Mieczyslaw Balowski
Year: 2010, BOHEMISTYKA
journal article

Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2010
editorial work

Słowa klucze poezji K.H. Máchy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Súčasná rečová etiketa v západoslovanskom a východoslovanskom prostredí. Konfrontačný aspekt
Mieczyslaw Balowski
Year: 2010
research reports and final reports of opposed grants

Testovani znalosti ciziho jazyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Walencja kulturowa a identyfikacja narodowa w społeczeństwie wielokulturowym
Mieczyslaw Balowski
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Władysław Nehring a Czechy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zmiana funkcji nazw ulic i placów (od funkcji orientacyjnej do funkcji symboliczno-lokalizacyjnej)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2010, Wydawnictwo PTPN
specialist book chapter

Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jiří Muryc
Year: 2009
editorial work

Česko-polský frazeologický slovník
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešov, Slovensko
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
work experience abroad

Já, ty a oni v polských aforismech
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
abstract in proceedings

Język dyskursu politycznego pierwszych wolnych wyborów w Czechach
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Język i literatura czeska ?- refleksja ważnych wydarzeń historycznych
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
organizing conference, workshop

Kognitivní přístup ve výuce mateřského jazyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kognitivny prístup v glottodidaktike
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009, FF UMB
specialist book chapter

Kulturní determinanty struktury jazykového projevu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
abstract in proceedings

Miłoszowski obraz Europy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
abstract in proceedings

Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slovanské paralely: Jiří Orten a Krzysztof Kamil Baczyński (2)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009, Bohemistyka
journal article

Stanisław Jerzy Lec i jego aforyzmy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vydavatelský posudek: Maria Hádková, Paths to Czech
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Vydavatelský posudek: Mariola Krakowczyková, Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Vydavatelský posudek" Milan Hrdlička: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. K prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Vzájemné působení českého a polského jazyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzájemné působení polštiny a češtiny
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
abstract in proceedings

Zmiana funkcji nazw ulic i placów (od funkcji orientacyjnej do funkcji symboliczno-lokalizacyjnej)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Adam Mickiewicz a Slované
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008
editorial and language revision

Antroponimia w czeskich tłumaczerniach
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008
abstract in proceedings

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008
editorial and language revision

Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jiří Muryc
Year: 2008
organizing conference, workshop

Historie polského jazyka a dialektologie (studijní opora)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jan Werich i jego bajki
Mieczyslaw Balowski, Jan Werich
Year: 2008, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo PRO
specialist book chapter

Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Year: 2008
editorial and language revision

Kognitivní pristup vo glottodidaktice
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kultura a jazyk ve výuce cizího jazyka
Mieczyslaw Balowski, Grazyna Balowska, Milada Čadská
Year: 2008, Univerzita Karlova v Praze, Státní vysoká odborná škola v Ratiboři
specialist book chapter

Ośrodki bohemistyczne w Polsce
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008, Bohemistyka
journal article

Podstawowe zagadnienia stylistyki porównawczej w językach zachodniosłowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problemy ze standaryzacją współczesnego języka czeskiego (część 1)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008, Bohemistyka
journal article

Rozwój przestrzeni wiejskiej i miejskiej Polskiej Ostrawy
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter

Slavia Orthodoxa, Slavia Latina, Slavia - Czechia
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
specialist book chapter

Standaryzacja współczesnego języka czeskiego
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studia Filologiczne
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008
editorial and language revision

Zanik puryzmu w języku czeskim?
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2007
editorial and language revision

Co všechno slovo znamená
Mieczyslaw Balowski
Year: 2007
editorial and language revision

Glottodidaktické otázky české frazeologie
Mieczyslaw Balowski
Year: 2007
abstract in proceedings

Glottodidaktické otázky testování
Mieczyslaw Balowski
Year: 2007
abstract in proceedings

Studia Filologiczne I
Mieczyslaw Balowski
Year: 2007
editorial and language revision

Z problematyki czesko-polskiego słownika frazeologicznego
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Year: 2007, Studia Filologiczne
journal article

Zanik puryzmu w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Year: 2007, Komitet Słowianoznawstwa PAN
specialist book chapter

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2006
editorial and language revision

Czeskie frazeologizmy z komponenetem 'czas'
Mieczyslaw Balowski
Year: 2006
abstract in proceedings

Dobrych ludzi nikt nie zapomina
Mieczyslaw Balowski
Year: 2006, Bohemistyka
journal article

Henryk Sienkiewicz. Tradice- současnost-recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Year: 2006
editorial and language revision

Interakcja a język
Mieczyslaw Balowski
Year: 2006
abstract in proceedings

Język i literatura czeska w interakcji
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Year: 2006
editorial and language revision

Język i literatura czeska w interakcji. - Český jazyk a literatura v interakci
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Year: 2006
editorial and language revision

Jubileusz Docent Evy Mrhačovej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2006, Bohemistyka
journal article

Jubileusz Profesor Marii Krčmovej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2006, Bohemistyka
journal article

Konceptualizacja życia w ?Quo vadis? Henryka Sienkiewicza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2006
abstract in proceedings

Pocta Evě Mrhačové
Jana Raclavská, Mieczyslaw Balowski
Year: 2006
editorial and language revision

Ústní zkoušky z češtiny pro cizince v Polsku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2006
abstract in proceedings

Doktorat honoris causa dla Profesora Milana Jelínka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005, Bohemistyka
journal article

Ernst Mukas sprachwissenschaftliche Forschungen zu den Slawen im Hannoverschen Wendland
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005
abstract in proceedings

Jubileusz Bohuslava Hoffmanna
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005, Bohemistyka
journal article

Jubileusz Docent PhDr. Naděždy Kvítkovej, CSc.
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005, Bohemistyka
journal article

Jubileusz Profesor Ewy Siatkowskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005, Bohemistyka
journal article

Kulturní kontextualizace jazykového projevu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005
abstract in proceedings

O języku współczesnej młodzieży
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005
abstract in proceedings

O języku współczesnej młodzieży,
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005
abstract in proceedings

Ogród nauk filologicznych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi
Mieczyslaw Balowski, Wojciech Chlebda
Year: 2005
editorial and language revision

Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji
Mieczyslaw Balowski, Jaroslav Bartošek, Marie Čechová, Jana Hoffmannová, Jaroslav Hubáček, Josef Jodas, Jan Kořenský, Marie Krčmová, Naděžda Kvítková, Svatava Machová, Olga Müllerová, Teresa Zofia Orłoś ... other authors
Year: 2005, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racoborzu, Wydawnictwo PRO
specialist book

Struktura Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego w latach 2002?2005
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005
abstract in proceedings

Vlastní jména jako prostředek persvaze v polském tisku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005
abstract in proceedings

Zachodnio- i wschodniosłowiańskie pożyczki leksykalne w języku Adama Mickiewicza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005, Ostravská univerzita, Nakladatelství Tilia
specialist book

Zmiany w czeskiej ortografii po 1989 roku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Wydawnictwo PRO
specialist book chapter

50 lat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Mieczyslaw Balowski
Year: 2005
editorial and language revision

Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego
Mieczyslaw Balowski, Alena Debická
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Stałość i zmiemość w języku i literaturze czeskiej XX wieku. Konstanty i proměny v českém jazyce a literatuře XX. století
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Year: 2004
editorial and language revision

Wisława Szymborska. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Year: 2004
editorial and language revision

Czeskie frazeologizmy z komponentem "pravda"
Mieczyslaw Balowski
Year: 2003, Bohemistyka nr 3
journal article

Język górnołużyckich przekładów "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza
Mieczyslaw Balowski
Year: 2003
abstract in proceedings

Kategorie centrum a periferie v kognitivní gramatice
Mieczyslaw Balowski
Year: 2003
abstract in proceedings

Metody rekonstrukce jazykového obrazu světa
Mieczyslaw Balowski
Year: 2003
abstract in proceedings

Glottodidaktická teorie v Polsku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2002
abstract in proceedings

Jubileusz Profesor Marii Čechovej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2002, Bohemistyka nr 3
journal article

Konotacje semantyczne słowa "Bůh" w poezji Jerzego Ortena
Mieczyslaw Balowski
Year: 2002
abstract in proceedings

Michał Hórnik w artykułach wspomnieniowych
Mieczyslaw Balowski
Year: 2002
abstract in proceedings

Profesor Miloš Dokulil (5.07.1912 - 2.11.2002)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2002, Bohemistyka nr 4
journal article

Složky glottodidaktického procesu v učebnicích cizího jazyka v Polsku
Mieczyslaw Balowski
Year: 2002
abstract in proceedings

Sytuacja języka czeskiego po aksamitnej rewolucji
Mieczyslaw Balowski
Year: 2002
abstract in proceedings

Z recepcji utworów Henryka Sienkiewicza na Łużycach
Mieczyslaw Balowski
Year: 2002
abstract in proceedings

Alena Debická. O výstavbě a stylu textu. Stylistické analýzy a interpretace
Mieczyslaw Balowski, Alena Debická
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Bohemistyka - the new international forum for Bohemists
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001, Czech Language News
journal article

Czeskie frazeologizmy z semem "žena" (wstęp do językowego obrazu kobiety)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001
abstract in proceedings

Dobrava Moldanová. Studie o české próze na přelomu století
Mieczyslaw Balowski, Dobrava Moldanová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Frazeografia słowiańska
Mieczyslaw Balowski, Władysław Chlebda
Year: 2001
editorial and language revision

Funkcje środków stylistycznych w polskich i czeskich aforyzmach
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001
abstract in proceedings

Górnołużyckie przekłady "Chłopów" Władysława St. Reymonta
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001
abstract in proceedings

Informator dla studentów. Specjalność: język czeski
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001,
specialist book

Jazykový obraz pravdy v českých frazeologismech
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001
abstract in proceedings

Język i literatura czeska u schyłku XX wieku. Český jazyk a literatura na sklonku XX. století
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Year: 2001
editorial and language revision

Kodyfikacja języka czeskiego po roku 1990
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001, Bohemistyka nr 1
journal article

Marie Čechová. Komunikační a slohová výchova
Mieczyslaw Balowski, Marie Čechová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Sémantika slovní zásoby prvního a posledního období Ortenovy tvorby
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001
abstract in proceedings

Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi
Mieczyslaw Balowski, Władysław Lubaś
Year: 2001
editorial and language revision

Tendencyjność i manipulacja w czeskiej prasie po rewolucji aksamitnej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2001
abstract in proceedings

Władysław Stanisław Reymont. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Year: 2001
editorial and language revision

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Zimna AlinaAnthropology of the inhabitants of the Racibórz. A socio-onomastic studyDoctoral thesis 2019 
Paśkiewicz JanuszLanguage aggression of students (on the example of verbal behaviours of students of the School of Visual Arts)Doctoral thesis 2017 
Moskwa Maria MałgorzataLinguistic image of Poland and the Poles in Tadeusz Konwicki's worksDoctoral thesis 2015 
Sliwka RomanGrammar means of advertising text in persuasion functionDoctoral thesis 2013 
Danszczyk JoannaLanguage transformations of the population of the Wodzisław region using Silesian dialect (at the example of the village Olza a Odra)Doctoral thesis 2012 
Krakowczyková MariolaLanguage and style of Aniela KupiecDoctoral thesis 2009 
Marcol DanielProper names in polish newspapersMaster's thesis 2008 
Kantorová MonikaMetaphor in journalMaster's thesis 2007 
Kapustková DorotaVerbal description of plants in Polish languageMaster's thesis 2007 
Sikorová LucynaSlang phraseology in polish and czech languageMaster's thesis 2007 
Paździorová EvaLanguage of polish internetMaster's thesis 2006 
Polesný PetrThe foreign words in the present polish languageMaster's thesis 2006 
Slowiková DenisaSemantics of colors in Stefan Zeromski's literary workMaster's thesis 2006 
Kocierzová KateřinaLinguistic analysis of czech and polish jokesMaster's thesis 2005 


No record found.

rss
social hub