Courses

Course title:Stylistyka jezyka polskiego 2 / Stylistics of Polish Language 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Polish
Course code:KPF / 3STL2
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (G)
Language:Polish
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Przedmiot KPF/3STL2 nawiazuje tematycznie i rozwija wiedze zdobyta w KPF/3STL1. Uwaga skupiona jest przede wszystkim na klasyfikacji stylow funkcjonalnych poprawnej polszczyzny i ich charakterystyce. Studenci zapoznaja sie z pojeciem styl: artystyczny, biurowy, dziennikarski; poznaja podstawy stylu profesjonalnego i wystapien publicznych. The functional style classification in standard Polish and their chracteristic. Styles - literary, office, journalistic. The basis of professional style. Style of spoken and written forms.