Courses

Course title:Stylistyka jezyka polskiego 1 / Stylistics of Polish Language 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Polish
Course code:KPF / 3STL1
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (G)
Language:Polish
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:W trakcie realizacji przedmiotu oprócz definicji stylu i stylistyki, uwaga zwrócona zostanie na stylistyczne środki językowe: fonetyczne, morfologiczne, leksykalne (synonimy, archaizmy, neologizmy) i syntaktyczne (szyk wyrazów w polskim zdaniu). Definition of terms - style and stylistics. Stylistic value of the linguistic means - phontetic, morphological, lexical (synonymy, arachisms, neologisms) and syntactic (word order of a Polish sentence).