Courses

Course title:Modern methods in the collection and evaluation of botanical material
Faculty:Faculty of Science
Department:Department of Biology and Ecology
Course code:KBE / WBODA
Credits:5
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Studenti budou schopni samostatně navrhnout metodiku botanického výzkumu zvolené lokality. Získají teoretické i praktických znalosti sběru terénních dat a vyhodnocení výsledků. Pro výuku budou využity moderní metody počítačového zpracování včetně využití geoinformačních technologií.