Courses

Course title:Practical class in librarianship
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Literature and Literary Criticism
Course code:KCL / 8KNPR
Credits:5
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 8 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Jiří Plešek (G); Mgr. Denisa Tkačíková
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je realizován formou cvičení, respektive kombinací výkladu lektorů a praktických ukázek a exkurzí v různých typech knihoven. Studenti se prakticky seznámí s prostředím knihoven, jejich provozem, procesem zpracování knihy od jejího nákupu, přes zkatalogizování až po její obalení a uložení; a také se službami knihoven specializovanými na své uživatele i širokou veřejnost (informační vzdělávání, komunitní a kulturní akce apod.). Součástí cvičení bude návštěva několika knihoven odlišného zaměření. Smyslem předmětu je poskytnout studentům oboru vhled do fungování knihoven jako institucí s kulturním a vzdělávacím přesahem.