The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO

Denisa Tkačíková


Academic degree, name, surname:Mgr. Denisa Tkačíková
Room, floor, building: UK 205, Building UK
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): University Library
Phone number, mobile: +420 553 46 1236
E-mail:
Personal website:No record found.Modely mezigeneračních vazeb v románových zobrazeních rodinných vztahů u současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Modely rodinných mezigeneračních vazeb ve vybraných prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

OBRAZ OBDOBÍ 'SOCIALISMU' v českých a polských učebnicích / OBRAZ OKRESU 'SOCJALIZMU' w czeskich i polskich podręcznikach. B. Gracová, M. Tomášek (eds)
Denisa Tkačíková
Year: 2016
editorial work

Román Radky Denemarkové Peníze od Hitlera v perspektivě paměťových studií
Denisa Tkačíková
Year: 2016
abstract in proceedings

Žena a historie v prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Year: 2016
abstract in proceedings

Bibliografie literatury pro děti a mládež českého Slezska a severovýchodní Moravy
Svatava Urbanová, Šárka Holaňová, Denisa Tkačíková
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Joanna Czaplińska: Přidaná hodnota exilu. Úvahy o české exilové literatuře po roce 1968
Denisa Tkačíková
Year: 2015, Bohemistyka
journal article

Žena a historie v prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Několik poznámek k tvorbě tzv. dvojdomých autorek v současné české LPDM
Denisa TKAČÍKOVÁ
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Světy snů a světy realit
Denisa TKAČÍKOVÁ
Year: 2014, Bibiana - Revue o umení pre deti a mládež
journal article

Tvorba Markéty Pilátové a Marky Míkové pro děti. Diplomová práce
Denisa TKAČÍKOVÁ
Year: 2014
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found.No record found.

rss
social hub