Courses

Course title:Spanish 6 (B1/B2)
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 7SP6X
Credits:6
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Irena Fialová, Ph.D. (G); Mgr. Dominika Ondreášová
Language:Czech, Spanish
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem výuky je dovést studenty na úroveň samostatného uživatele jazyka B1/B2. Po absolvování kurzu student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné, spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává ve škole a ve volném čase. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování ve španělsky mluvící oblasti. Je veden k psaní souvislých textů na známá témata. Získá znalosti reálií Španělska a Latinské Ameriky. Cvičení není určeno pro studenty oborových kateder. Studující s úrovní min. B1/B2 podle SERR si mohou místo předmětů 7SP5X a 7SP6X zapsat v LS předmět KRO/7SP6Z Zkouška ze španělštiny (B1/B2), jehož obsahem je závěrečný zkouškový test na odpovídající úrovni bez nutnosti prezenční účasti na výuce.