Courses

Course title:Excursion for Slavists
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 7SLVE
Credits:4
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. (G)
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je realizován formou exkurze, jejímž smyslem je prohloubení poznatků využitelných pro studium slovanské filologie. Exkurze nabízí studentům možnost navštívit významné knihovny, vědecká pracoviště, možnost shlédnout výstavy a expozice související se zaměřením a cíli studijního programu.