Courses

Course title:Dealings and negotiations
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 7JAVY
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. Marek Schneider, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studující s psychologickými a sociologickými aspekty jednání a vyjednávání ve specifických komunikačních situacích a na různých úrovních. Obsahem předmětu jsou otázky přípravy, zásad a fází jednání a vyjednávání jednání, vyjednávací taktiky, řešení konfliktů a problémových situací, mediace.