Courses

Course title:Methodology of literary criticism 1 - metodology of literary research, critical schools, theories and streams
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Literature and Literary Criticism
Course code:KCL / 5LME1
Credits:10
Semester:Winter / Summer
Level of study:Ph.D.
Format of study:Lecture 13 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je objasnit teoretické problémy a rozdílnosti v přístupech novodobé teorie literární vědy. Student se důkladně seznámí s terminologií a metodami, které se v literárněvědné práci používají, orientuje se v aktuální odborné literatuře. Program je proměňován také prostřednictvím zvaných hostů z jiných univerzit a z AV ČR, popř. z jiných kateder FF OU (anglistika, slavistika), a to v závislosti na aktuálně vycházejících odborných monografiích, aktuálně řešených badatelských projektech.