Courses

Course title:Translation Interpreting - Seminar 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Polish
Course code:KPF / 4STU2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. (G)
Language:Czech, Polish
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět KPF/4STU2 navazuje na znalosti a dovednosti získané v předmětu Seminář konsekutivního tlumočení 1. Student získává znalosti potřebné pro úspěšné praktické tlumočení. Prohlubuje si osvojení základních dovedností a návyků nezbytných pro konsekutivní tlumočení a pro tlumočení z listu. Důraz je kladen na komunikativní aspekt a plynulost projevu v českém i polském jazyce. Tlumočení se procvičuje na monologických i dialogických textech zaměřených zejména na oblast obchodu a služeb, regionální ekonomiky, obchodního jednání, mezinárodní spolupráce a EU.