Courses

Course title:Spoken Russian 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 2MLR2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. (G); PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D.
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět navazuje na Mluvenou ruštinu 1 (KRU/2MLR1), přičemž dále rozvíjí a kultivuje mluvený projev studentů. Okruh témat se přesunuje zejm. do sféry služeb (bankovnictví, služby obyvatelstvu, policejní tematika aj.) a díky tomuto jsou studenti nuceni řešit ryze praktické problémy a prostřednictvím simulovaných komunikačních situací (rovněž s využitím videomateriálů) se učí efektivně a správně komunikovat. Seznamují se jak se spisovnou formou ruštiny, tak i s elementy slangu, různými žargonizmy a zároveň i s nejrozšířenějšími ligvoreáliemi. Diskuze, popř. dialog či polylog, je řízen a korigován pedagogem, po jeho skončení následuje společný rozbor chyb.