Courses

Course title:Leksykologia / Lexicology
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Polish
Course code:KPF / 2LEXI
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. (G)
Language:Polish
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrowy kurs polskiej leksykologii i leksykografii KPF/2LEXI prowadzi do zrozumienia struktury hasla slownikowego i róznych typów slowników. W trakcie ćwiczeń studenci poznają podstawową terminologie z obszaru leksykologii, leksyki, slowotwórstwa, semantyki, frazeologii itp. Sluchacze korzystają zarówno z monolingwistycznych slowników czeskich i polskich, jak i slowników dwujezycznych oraz wielojezycznych. Studenci pracuja równiez nad formulowaniem hasel slownikowych i encyklopedycznych.