Courses

Course title:/ Fundamentals of law - Labour Code and Charter of Rights and Freedoms
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1ZPOK
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week], Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:JUDr. Jana Pająk, LL.M., MBA (G); JUDr. Milan Čichoň; JUDr. Jitka Kaustová
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studující se základními informacemi z odvětví pracovního práva, jeho provazbu na další normy. Teoretická výuka bude doplňována vhodnými judikáty. Studující získají základní orientaci v praktické aplikaci pracovního práva na pracovním trhu. Předmět by měl současně studujícím usnadnit adaptaci v budoucím profesním životě.