Courses

Course title:Introduction into translation
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of German Studies
Course code:KGE / 1PS1
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Milan Pišl, Ph.D. (G)
Language:Czech, German
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Cílem předmětu je připravit studenty teoreticky na některé dílčí problémy překladu a seznámit je se základními principy překladatelské praxe (viz Obsah předmětu). Na jednoduchých textech publicistického a odborně populárního charakteru se studenti učí základním překladatelským strategiím a postupům. Postupně jsou schopni přeložit za pomoci slovníku jednoduchý text výše uvedeného charakteru ze studovaného jazyka do češtiny. Pracuje se s aktuálními texty ze zahraničních periodik, zejména vědecko-populárních, tj. především s časopiseckými texty z oblasti ekonomiky, politiky, práva, cestovního ruchu aj. Rozšiřuje se také jejich slovní zásoba v rámci těchto okruhů. Pozornost je věnována nejen jazykové, ale i odborné kompetenci studentů.