Courses

Course title:Conversation 3
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 1KO3C
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D. (G); PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je určen pouze pro zahraniční studenty Bc. programu Čeština pro cizince, popř. další zahraniční studenty přijíždějící v rámci mobilit Erasmus+ apod. Předmět navazuje na předmět KCJ/1KO2C Konverzace 2. Podmínkou (prerekvizita) zapsání je úspěšné absolvování předmětu KCJ/1KO2C. Konverzační semináře jsou zaměřeny na rozvíjení komunikačních dovedností studentů, zejména na schopnost samostatného mluveného projevu. Svou náplní navazují na seminář KCJ/1PC3C a studenti v něm upevňují získané znalosti z oblasti gramatiky.