Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Lucie Radková


Academic degree, name, surname:PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Room, floor, building: D 503, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1864
E-mail:No record found.School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers' Description Essays
Michal Místecký, Lucie Radková
Year: 2020, Glottometrics
journal article

Funkce policejní mluvy z pohledu příslušníků Policie ČR
Lucie Radková
Year: 2019, Univerzita Mateja Bela
specialist book chapter

Ráfek a cépézetka. Proč ne informátor a cela předběžného zadržení? Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů
Lucie Radková
Year: 2018, Naše řeč
journal article

Slang a argot ve školní praxi
Lucie Radková
Year: 2018, Český jazyk a literatura
journal article

Beeinflussen das Alter und der Bildungsgrad von Angehörigen der Drogenszene ihr Bestreben, mitgeteilte Inhalte (nicht) geheimzuhalten?
Lucie Radková
Year: 2016, Zeitschrift für Slawistik
journal article

Je policejní mluva tajnou řečí? Sonda do povědomí veřejnosti
Lucie Radková, Gabriela Mazurová
Year: 2016, Studia Slavica
journal article

Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Year: 2015, Naše řeč
journal article

Mluva uživatelů a výrobců drog
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Year: 2015, Ostravská univerzita
specialist book

Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech
Lucie Radková
Year: 2014, Pano Verlag
specialist book chapter

Aktivní v popisu: Poznámky ke stylu žákovských slohových prací
Michal Místecký, Lucie Radková
Year: 2022, Český jazyk a literatura
journal article

K výzkumu jazyka ve specifickém prostředí aneb Nejen o mluvě odsouzených
Lucie Radková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aktuální trendy v české a francouzské neologii a sociolektologii
Lucie Radková
Year: 2021
organizing conference, workshop

Aktuální trendy v ostravské sociolektologii
Lucie Radková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak se mluví na misi: funkce vojenské mluvy prizmatem příslušníků vybraných kontingentů
Lucie Radková, Jarmila Mádrová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Words of Warfare: Life of Mission Soldiers in the Perspective of Quantitative Linguistics
Lucie Radková, Michal Místecký
Year: 2021, Bohemistyka
journal article

School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers' Description Essays
Michal Místecký, Lucie Radková
Year: 2020, Glottometrics
journal article

Funkce policejní mluvy z pohledu příslušníků Policie ČR
Lucie Radková
Year: 2019, Univerzita Mateja Bela
specialist book chapter

Ráfek a cépézetka. Proč ne informátor a cela předběžného zadržení? Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů
Lucie Radková
Year: 2018, Naše řeč
journal article

Slang a argot ve školní praxi
Lucie Radková
Year: 2018, Český jazyk a literatura
journal article

Beeinflussen das Alter und der Bildungsgrad von Angehörigen der Drogenszene ihr Bestreben, mitgeteilte Inhalte (nicht) geheimzuhalten?
Lucie Radková
Year: 2016, Zeitschrift für Slawistik
journal article

Je policejní mluva tajnou řečí? Sonda do povědomí veřejnosti
Lucie Radková, Gabriela Mazurová
Year: 2016, Studia Slavica
journal article

Absolvent střední školy ovládá práci s jazykovými příručkami. Skutečnost, nebo fikce?
Lucie Radková, Lucie Nováková
Year: 2015, Studia Slavica
journal article

Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Year: 2015, Naše řeč
journal article

Gaunersprache. Geheimsprache der gesellschaftlichen Unterschicht?
Lucie Radková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mluva uživatelů a výrobců drog
Lucie Radková, Jana RAUSOVÁ
Year: 2015, Ostravská univerzita
specialist book

Gegenwärtiges Substandard-Tschechisch (am Beispiel der Umgangssprache Verurteilter und Drogenabhängiger)
Lucie Radková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech
Lucie Radková
Year: 2014, Pano Verlag
specialist book chapter

Lexikum drogově závislých
Lucie Radková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Year: 2013, Host
specialist book

Wortschätze der Kriminellen im Tschechischen und ihr historischer Wandel
Lucie Radková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jak se mluví za zdmi českých věznic
Lucie Radková
Year: 2012, FF OU v Ostravě
specialist book

K některým výrazům užívaným v penitenciárním prostředí
Lucie Radková
Year: 2012, Studia Slavica
journal article

K současné mluvě odsouzených (základní teze disertační práce)
Lucie Radková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mluva odsouzených v kontextu české lexikografie
Lucie Radková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech
Lucie Radková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K současné mluvě odsouzených
Lucie Radková
Year: 2011
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Stereotyp Polaka i Czecha na Zaolziu i jego konsekwencje socjolingwistyczne
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Year: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Lucie Radková, Martin Tomášek
Year: 2010
organizing conference, workshop

Ortografie a práce s autentickým jazykovým materiálem
Lucie Radková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

I. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Martin Tomášek, Lucie Radková
Year: 2009
organizing conference, workshop

Přehled literatury o zločinecké mluvě v Čechách
Lucie Radková
Year: 2009
abstract in proceedings

Auto- a heterostereotyp Poláků na Těšínsku v ČR. Sonda do názorové orientace školní mládeže
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Year: 2008
abstract in proceedings

Jazykový deficit a jazyková kreativita. Příspěvek do výzkumu jazykové kompetence bilingvních a diglosních jedinců
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Year: 2008
abstract in proceedings

K současné mluvě vězňů
Lucie Radková
Year: 2008
abstract in proceedings

K využití autentického jazykového materiálu ve výuce českého jazyka
Lucie Radková
Year: 2008
abstract in proceedings

Teoretické a praktické předpoklady saturace práv národnostních menšin na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Lucie Radková
Year: 2008
abstract in proceedings

Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Year: 2008
abstract in proceedings

Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků
Lucie Radková, Irena Bogoczová
Year: 2008
abstract in proceedings

K názvům vyučovacích předmětů užívaným mezi školní mládeží na českém Těšínsku
Lucie Radková
Year: 2007
abstract in proceedings

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku
Lucie Radková
Year: 2007
abstract in proceedings

Aktuální příznaková slovní zásoba české a polské školní mládeže na Těšínsku v ČR (sociolingvistický výzkum)
Lucie Radková
Year: 2006
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

CALL OF SPEECH: FUNCTION OF MILITARY LANGUAGE AS SEEN BY MEMBERS OF SELECTED CONTINGENTS
Lucie Radková, Jarmila Mádrová
Year: , Jazykovedný časopis
journal article

DE, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 02.12.-05.12.2014
Lucie Radková
Year:
work experience abroad

DE, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 20.10.-23.10.2015
Lucie Radková
Year:
work experience abroad

Militärische Missionen in Kriegsgebieten: Funktionen milieuspezifischer Wortschätze
Lucie Radková, Jarmila Mádrová
Year: , Welt der Slaven (v recenzním řízení)
journal article

MISSION, OR NO MISSION: FACTORS BEHIND KNOWLEDGE OF MILITARY LANGUAGE AMONG CZECH SOLDIERS
Lucie Radková, Jarmila Mádrová, Michal Místecký
Year: , Bohemistyka
journal article

SI, Univerza Ljubljana, 13.05.-19.05.2012
Lucie Radková
Year:
work experience abroad

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BMLCJBěžně mluvený český jazyk
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CECITČeština pro cizince - práce s čs. texty
CECI1Čeština pro cizince 1
CECI2Čeština pro cizince 2
DIDA2Didaktika českého jazyka a literatury 2
ECJ1Český jazyk 1
ECJ2Český jazyk 2
FCJ1Český jazyk 1
FCJ2Český jazyk 2
LEXIKLexikologie
LGRAFLexikografie
LKJDBLexikografie v kontextu souč. inf. tech.
LSJDALexikologie a slovotvorba
PCJ3Český jazyk pro polonisty 3
PRREDPraktický kurz redigování
PRUP2Průběžná praxe 2
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
SDJL1Didaktika českého jazyka a literatury 1
SOCIOSociolektologie
SOJDBSociolingvistika
SOUPSouvislá praxe
SOUPRSouvislá praxe
SVDBSociolektologie a výzkum mluven. jazyka
SVJASociolektologie a výzkum mluven. jazyka
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
UJCESÚvod do studia českého jazyka
VLEXIVybrané kapitoly z lexikologie
0CECNČeština pro cizince - ml. neslovan. jaz.
0CECSČeština pro cizince - mluv. slovan. jaz.
0CECTČeština pro cizince - práce s čs. texty
0CEC1Čeština pro cizince 1
0CEC2Čeština pro cizince 2
0CEERIntroduction to Czech Lang. and Culture
1KO3CKonverzace 3
1LESALexikologie, sémantika a slovotvorba
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SJDBProjektový seminář 1
1SOMASociolektologie a výzkum mluven. jazyka
2CJBAČeský jazyk
2LEXCLexikologie
2RETCRétorická cvičení
2SJDBProjektový seminář 2
3DID1Didaktika českého jazyka a literatury 1
3LESFLexikologie, sémantika a slovotvorba
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SOCASociolingvistika
3SOCFSociolingvistika
3SOPRSouvislá profesní praxe
5MJVYMetodologie jazykovědného výzkumu
6PVSOProblémy výzkumu sociolektů
7CEC1Czech for Foreigners 1
7CEC2Czech for Foreigners 2
7LINBLexikografie v kontextu souč. inf. tech.
7PS1BProjektový seminář 1
7PS2BProjektový seminář 2
7PS3BProjektový seminář 3
7PS4BProjektový seminář 4
7SOCBSociolingvistika
7SOLBSoučasná česká lexikografie
7SOMBSociolektologie a výzkum mluven. jazyka
8CJAAČeský jazyk
8CJRUČeský jazyk
DIDA1Didaktika českého jazyka a literatury 1
PRUP1Průběžná praxe 1
SDJL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
0PATRPatronus - vizitační praxe
0PAT2Patronus - vizitační praxe 2
3DID2Didaktika českého jazyka a literatury 2
3PRP1Průběžná profesní praxe 1


AuthorTitleType of thesisYear
Odstrčilová JanaSociolect used at the anesthesiology and resuscitation departmentMaster's thesis 2021 
Mádrová JarmilaThe lexicon of participants in international foreign operations and observation missions (field research)Master's thesis 2020 
Schmidt GabrielaLanguage of the Police of the Czech RepublicMaster's thesis 2019 
Rumíšková MarkétaLanguage of Fire Rescue Service of the Czech Republic (field research)Master's thesis 2018 
Polášková MichaelaTeaching of Stylistics and Communication in Czech Language Textbooks for Secondary SchoolsMaster's thesis 2017 
Krmelínová MartinaVocabulary pupils with specific learning disabilitiesMaster's thesis 2016 
Mirková DanielaLexicon used in current cynologyMaster's thesis 2015 
Nováková LucieOrthography principles in Czech language class-books for College study programsMaster's thesis 2015 
Šindlářová VeronikaLexicology and Lexicography in Czech Language Textbooks for Secondary SchoolsMaster's thesis 2015 
Rausová JanaThe language of drug addictsMaster's thesis 2014 
Fojtíková AndreaThe Lexicon of Mountain Rescue Service Workers of the Czech RepublicBachelor's thesis 2020 
Hanzlíková VeronikaTo the contemporary hunter's speechBachelor's thesis 2017 
Kaděrová LydieOrthographic level of websites, printed matters and promotional materials of private companiesBachelor's thesis 2017 
Odstrčilová JanaSpecialized vocabulary used in medicineBachelor's thesis 2017 
Schwanová AndreaLexicon of members of Armed Forces of Czech RepublicBachelor's thesis 2017 
Antončíková AnetaCurrent police speechBachelor's thesis 2015 
Koplová JaroslavaAbidance by orthoepical rules in the TV sports newsBachelor's thesis 2015 
Hanzlíková VeronikaTo the contemporary hunter's speechBachelor's thesis 2013 
Nováková LucieOrtographic knowledge of pupils and students (theory and practice)Bachelor's thesis 2013 
Rausová JanaVocabulary used by drug addictsBachelor's thesis 2012 


Language Devices of the Participants in Military Missions Abroad II.
Main solverPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Language Devices of the Participants in Military Missions Abroad
Main solverPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Police communication
Main solverPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Vocabulary used by drug addicts II
Main solverPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Vocabulary used by drug addicts
Main solverPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub