Courses

Course title:Philosophy and Sociology of Technology
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1FIST
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Roman Rakowski, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět nabízí uvedení do základních pojmů a myšlenek týkajících se nových technologií a vědeckých přístupů z perspektivy filozofie a sociologie techniky. Jeho jádro tvoří otázky po povaze techniky a jejím vztahu ke společnosti a společenským hodnotám. V teoretické rovině reflektuje problém vymezení technologie, historickou roli techniky a etické důsledky různých technologických inovací. Klade také následující otázky: Jakým způsobem technologie proměňují svět? Je technika hodnotově neutrální, nebo v sobě nese určité hodnoty? Nacházíme se v historickém bodě, kdy nám o nás technologie řeknou více, než kolik jsme toho o sobě schopni zjistit sami?