Courses

Course title:Social pediatrics
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Department of Nursing and Midwifery
Course code:UOM / 0IS08
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 5 [Hours/Semester], Practical classes 4 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. (G); Mgr. Miroslava Kachlová, DiS.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu se seznámit studenty se základními principy zdravotně sociální péče s dětmi a jejich rodinami, základními legislativními normami, systémem dávek a sociálních služeb. Studenti by se měli umět orientovat v sociální situaci dítěte a měli by být schopni poskytnout základní sociální poradenství. Dalším cílem je seznámit studenty se specifiky péče v zařízeních poskytujících lůžkovou péči v rámci rehabilitační péče nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče poskytované dětem, kde jsou doléčovány chronicky nemocné nebo oslabené děti, v denních a týdenních stacionářích v zařízeních sociálních služeb, které se soustřeďují na komplexní a diferencovanou péči a v dětských skupinách poskytujících výchovnou péči a v dětských domovech pro děti do 3 let věku.