Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Life Environment Research Center Ostrava
Project IdCZ.10.03.01/00/22_003/0000003
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period1/2021 - 12/2027
ProviderDěkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, OP ST (Spravedlivá transformace)
Statesolved
AnotationLife Environment Research Center Ostrava je nově budovaný vědeckovýzkumný hub, který jako jeden z nástrojů umožňuje transformaci Moravskoslezského kraje (dále MSK) z ?uhelného? na ?zdravější a chytřejší? region. Špičkově vybavené zázemí a 9 excelentních výzkumných týmů projektu umožní realizaci aktivit v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního výzkumu přes experimentální vývoj po aplikovaný výzkum, napříč VaV institucemi (OU, FNO, VŠB-TUO) a dalšími spolupracujícími VaV i komerčními subjekty z praxe v ČR/zahraničí. Cílem projektu je komplexní podpora rozvoje inovačního VaV potenciálu MSK kraje v netechnických oborech s dopadem na: zdraví obyvatelstva, rozvoj spolupráce VaV s komerční sférou (podpora vzniku spin-off firem), podporu zaměstnanosti v kraji, zvýšení atraktivnosti regionu ve VaV, vzdělávání a municipality poskytnutím inovačních nástrojů. Projekt není postaven na komerčních aktivitách nebo jejich podpoře, pouze z?dlouhodobého horizontu připravuje vhodné zázemí pro další možnou (a žádoucí) spolupráci VaV sféry s?aplikační sférou v?MSK, která tu regionálně dosud nebyla dostatečná.