Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Specializovaná učebna pro výuku a řešení projektů v oblasti počítačové grafiky
Project IdFRVŠ 2351/A/b
Main solverprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationCílem projektu je vybudovat specializovanou učebnu pro výuku počítačové grafiky. Ta se stane místem, kde se studenti, pod odborným vedením učitelů a lektorů, budou praktický seznamovat s tvorbou grafických aplikací a jejich vlastnostmi. Dále se budou moci seznámit s novými přístupy při tvorbě animací a kompozic, možnostmi analýzy obrazu, jako i s programováním vlastních grafických aplikací a tvorbou rozsáhlých grafických projektů. Dále bude učebna sloužit studentům pro práci na samostatných projektech, bakalářských, diplomových a disertačních pracích. Tato učebna bude sloužit také jako certifikační pracoviště pro zisk mezinárodně uznávaného certifikátu ATC MAYA v oblasti počítačové vizualizace a modelování. Softwarové a hardwarové vybavení učebny, umožní studentům práci s profesionálním grafickým vybavením na potřebné úrovni.