Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace laboratoře biochemie v oblasti biochemických separačních metod a enzymové kinetiky
Project IdFRVŠ 1490/A/a
Main solverMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na vybavení laboratoře biochemie moderními přístroji pro praktickou výuku studentů v oblasti biochemických separačních metod (metody separace proteinů a nukleových kyselin, elektromigrační metody, chromatografie) a kinetiky enzymových reakcí (stanovení Michaelisovy konstanty, katalytické aktivity, závislosti enzymové aktivity na pH a teplotě) . Pořízené přístroje budou využívány v rámci pravidelné výuky povinných a povinně volitelných předmětů katedry chemie, katedry fyziky a katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a taktéž při přípravě studentů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Součástí projektu je zapojení studentů do experimentální činnosti ve výše uvedených oblastech.