Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Slovenské progrese - krátkodobé pobyty vybraných slovenských oborových specialistů
Project IdFRVŠ 1174/F5/c
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2008
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationPrimárním cílem je obohacení standardní výukové dotace a zejména obsahu dvou vybraných dicsiplín vyučovaných na KHV PdF OU a specifické přípravy v rámci doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika o čtyři vybraná aktuální problémová hudebněpedagogická a muzikologická témata zasazená do kontextu nejnovějších oborových poznatků světového rámce, které budou na pracovišti prezentovány vybranými slovenskými oborovými specialisty.