Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Enterprise in Teachers Training for Vocational Education
Project IdCZ.04.1.03/3.2.15.3/0405
Main solverdoc. Ing. Berta Rychlíková, CSc.
Periodr1/2007 - 6/2008
ProviderOP RLZ 3.2
Statefinished
AnotationProjekt řeší problematiku vysokoškolské přípravy učitelů odborných předmětů pro výuku podnikavosti z odborného a metodického hlediska. Je zaměřen zejména na zvýšení kompetencí učitelů odborných předmětů, kteří v kombinovaném bakalářském a magisterském studiu jsou připravování pro výuku odborných předmětů na středních odborných školách a kteří vesměs na SOŠ působí a mohou tak získané poznatky bezprostředně uplatnit v pedagogické praxi. Jedním z klíčových cílů ve vývoji koncepce vzdělávání je rozvoj znalostních a dovednostních předpokladů studentů pro lepší orientaci a flexibilitu na trhu práce.