Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu v oblasti matematiky
Project IdMSK VAV1/07- II./b/1a
Main solverdoc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
Period9/2007 - 9/2007
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Anotation