Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Tvorba komentářů k analýzám dat města Ostravy a MAPPA
Project Id2023167
Main solverMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Period11/2023 - 12/2023
ProviderStatutární město Ostrava
Statesolved
AnotationAnalyzována bude změna počtu obyvatel v jednotlivých územních jednotkách v jednotlivých dnech. Na základě hodnoceni průběhu změny počtu obyvatel bude navržena typologie ZSJ. Tato analýza bude komentována a zasazena do specifického prostředí Ostravy. Cílem Shlukové analýzy územních jednotek, bude provést odborný komentář a zasazení do specifických souvislosti Ostravy. Shlukové analazy demografických (a dalších socio-ekonomických) charakteristik vztažených k ZSI. Ostravy Určením těchto shluků mohou urbanisté, plánovači, či politici přijímat informovanější rozhodnuti ke zlepšení Života ve městě. Předchozí analýzy budou představeny veřejnosti ve 3 komunikačních výstupech, ke kterým bude provedena rešerše.