Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Ateliér hostujícího umělce - Fakulta umění OU
Project Id0311000021
Main solverMgr. Michal Kalhous, Ph.D.
Period9/2023 - 2/2024
ProviderMinisterstvo kultury
Statesolved
AnotationCílem výukových modulů v rámci projektu je naplnit sylabus akreditovaného předmětu Ateliér hostujícího umělce. Náplní je umožnit studentům strávit semestr pod vedením výrazné umělecké osobnosti ze zahraničí. Předmět slouží jako doplňující a rozšiřující možnost pro studenty magisterského studia výtvarných oborů na Fakultě umění. S ohledem na internacionalizaci je předmět je vždy vyučován v cizím jazyce, tedy možnost studentů zdokonalit svou schopnost oborové komunikace ve světovém jazyce, nejčastěji v angličtině. Jako u jiných výtvarných ateliérů je cílem rozvíjení a posilování praktických a teoretických znalostí a dovednosti. (Hostující umělec-pedagog vytváří i obsah předmětu a poskytuje základní a doporučenou literaturu.) Odborné znalosti dosažené studiem předmětu: Umělecká improvizace Prezentace ve výuce (individuální nebo skupinová) Aktivita ve výuce (při diskusi, skupinové práci apod.) Portfolio Vyučovací metody používané lektory: Přednáška Nácvik a vytváření dovedností výtvarných a grafických Metody heuristické, badatelské, výzkumné Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming) Kritické myšlení Práce s uměleckým dílem