Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Základy animace a filmové výchovy pro pedagogy a lektory kulturních institucí - Fakulta umění Ostravské univerzity
Project Id0313000235
Main solverMgr. Denisa Jánská
Period9/2023 - 12/2023
ProviderMinisterstvo kultury
Statesolved
AnotationKurz základů filmové výchovy se zaměřením na praktickou tvůrčí animaci pro pracovníky v edukační oblasti (pedagogové ZŠ, SŠ, ZUŠ, lektoři aktivit pro děti a mládež) Maximální počet účastníků 12 Cílem je zvýšení kompetence pedagogů v oblasti zapojení filmové výchovy do edukativních činností. K dosažení cíle budou využity prostředky teoretického seznámení s předkládanou problematikou (analýza audiovizuálního díla, role animace v audiovizi), praktické zkoušky animace, osobní zkušenost s realizací projektu Cílem projektu je podpora rozvoj oborově předmětové kompetence u pedagogů, účastnících se workshopu společně s dětmi a to oblasti v oblasti filmové edukace se specifickým zaměřením na animovanou tvorbu.