Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

C3.Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou
Project IdNPO_OSU_MSMT-16610/2022
Main solverIng. Břetislav Lišťák, MBA
Period7/2022 - 6/2024
ProviderMŠMT
Statesolved
AnotationProjekt řeší rozvoj 4 cílů, které jsou společné u všech 26 VVŠ. Přesto zohledňují individuální potřebu Ostravské univerzity. Touto potřebou je rozvoj informačních technologií a poskytování ICT služeb specifických pro řízení procesů studijní agendy. Ze znalosti potřeb naší univerzity a ve spolupráci s dodavatelem systému studijní agendy jsme identifikovali zcela konkrétní informační změny (výstupy), které je zapotřebí realizovat. Tyto změny umožní univerzitě také naplnit složité legislativní povinnosti nejen zákonů, ale také nových vyhlášek.