Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

C2.Bezpečnost distančních forem výuky
Project IdNPO_OSU_MSMT-16610/2022
Main solverIng. Břetislav Lišťák, MBA
Period4/2022 - 6/2024
ProviderMŠMT
Statesolved
AnotationStrategie univerzity dlouhodobě a intenzívně podporuje rozvoj elektronizace ve všech oblastech působnosti univerzity. Jednou ze základních oblastí je vzdělávání a forma on-line vzdělávání, jinak řečeno distančního vzdělávání. Univerzita má jednotný systém distančního vzdělávání, jednotné procesy a postupy napříč všemi fakultami. Základním smyslem projektu je prověřit, zda je tento systém dostatečně bezpečný a efektivní. Je tedy zapotřebí realizovat množinu detailních technických analýz současného stavu a provozu tohoto systému. Aktivně spolupracovat s Pracovními skupinami projektu, vyhodnocovat výstupy a rozhodovat o jejich aplikovatelnosti v prostředí naší univerzity.