Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Optimalizace tras svozu odpadu
Project Id
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period4/2023 - 5/2023
ProviderSmluvní výzkum
Statefinished
AnotationÚčelem tohoto věcného záměru v rámci smluvního výzkumu je formou zkušebního SW prověřit možnost vytvořit dílo, které navrhuje metodu optimalizace svozu odpadu dle požadavků objednatele.