Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

UNI-Paths: Innovations in education for Ukraine
Project IdUNI-Paths
Main solverMgr. Kamila Danihelková
Period5/2023 - 12/2023
ProviderCentrum mezinárodní spolupráce, Ministerstvo zahraničních věcí
Statefinished
AnotationProjekt cílí na hledání efektivních cest k inovacím ve výuce na partnerských ukrajinských univerzitách: Taras Schevchenko National University Kyiv, Borys Grinchenko Kyiv University a Mariupol State University. K hlavním výstupům patří nové a inovované kurzy na ukr. univerzitách, intenzivní proškolení garantů těchto kurzů (odborné+didaktické+doplňkové akademické kompetence) a návazná integrace do studijních programů na ukrajinských univerzitách. Projekt staví na osvědčeném partnerství Ostravské univerzity a zapojených ukr. univerzit a je komplementární k dalším společným projektům.